AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały

zdjęcie wykładu grupa ludzi
15
lipca
2020

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Na podstawie uchwały Nr XXXII/327/2017 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji
i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  1. nazwa i adres,
  2. dane rejestrowe,
  3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  a.kalinowska-galat@powiat.lublin.pl,
  2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście
    w Punkcie Obsługi Klienta lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lublinie
    ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

 

Uwagi i opinie można przesyłać od 15 do 28 lipca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:   

Ikona docProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [15.15 KB]

Ikona docUzasadnienie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.34 KB]

Ikona docRegulamin przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego za osiągnięcia w nauce i sporcie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.20 KB]

Ikona docWniosek plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [57.50 KB]

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa