AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Przekazanie środków ochrony osobistej dla Domu Opieki Społecznej w Matczynie

Pan Marszałek przekazujący dary Staroście Lubelskiemu
14
maja
2020

W dniu 13.05.2020 r. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID 19, do Domu Pomocy Społecznej w Matczynie reprezentowanego przez Dyrektora Pana Sławomira Piotrowskiego trafiły środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych.

Inicjatywa została podjęta przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego, który wraz z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Panią Małgorzatą Romanko przekazał Staroście Lubelskiemu Panu Zdzisławowi Antoniowi oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Panu Jackowi Figarskiemu jakże potrzebną w tym trudnym czasie darowiznę, zwiększając tym samym zasoby Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Lubelskiego.
 
Zakupione materiały pochodzą z funduszy projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków EFS pt. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020. 
 
Powyższe działanie, zgodnie z zapewnieniami, nie będzie jedynym wsparciem organizowanym przez Marszałka na rzecz placówek organizacyjnych pomocy społecznej, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. 
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa