Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego Drukuj Zapisz

Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego województwa lubelskiego do roku 2025 jest odpowiedzią na zapotrzebowanie powiatów województwa lubelskiego, które jako organy prowadzące dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, stoją obecnie przed wyzwaniem, w jakim kierunku rozwijać swoje placówki edukacyjne i dostosowywać ich ofertę kształcenia do oczekiwań rodziców i uczniów, a także potrzeb rynku pracy. Opracowana Diagnoza i wynikający z niej plan rozwoju szkolnictwa zawodowego stanowi również uszczegółowienie obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w części odnoszącej się do kształcenia kadr na potrzeby regionalnego rynku pracy. Kolejną przesłanką opracowania niniejszego dokumentu była konieczność zbadania na ile szkoły zawodowe i ich kierunki kształcenia przyczyniają się do rozwoju inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020. Diagnoza doprecyzowuje koncepcję inteligentnych specjalizacji, wskazując jednocześnie, w jakich obszarach i zawodach odbywa się proces kształcenia oraz jaka jest liczba kształconych kadr na potrzeby konkretnych sektorów gospodarki, w tym również tych związanych z inteligentnymi specjalizacjami.

 

Ikona pdf DIAGNOZA I PLAN ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [8.56 MB]

 

Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa