Jesteś tutaj: Strona główna » Urząd » Poradnik Klienta » Kasa

Kasa

Informujemy, że na parterze Budynku głównego Starostwa Powiatowego w Lublinie przy Punkcie Obsługi Klienta, przy ulicy Spokojnej 9 znajduje się  KASA gdzie można dokonywać m.in. wpłaty za :

opłaty geodezyjno-kartograficzne, opłaty za dziennik budowy, opłaty za kartę wędkarską, opłaty za legitymacje instruktorów nauki jazdy, opłaty za prawo jazdy, opłaty za tablice rejestracyjne, opłaty za wycofanie z eksploatacji pojazdów, opłaty za wypis z licencji  na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, opłaty za zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów, opłaty za karty parkingowe, opłaty za wynajem sal konferencyjnych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Godziny pracy kasy:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7.45 - 15.00 (przerwa 10:15-10:30)

Wtorek - 7.00 - 17.00 (przerwa 10:15-10:30 oraz 14:15-14:30)

 

WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY SKARBOWEJ MOŻNA UIŚCIĆ:

• przelewem na rachunek bankowy:
BANK PEKAO S.A. 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
• gotówką,
• gotówką w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Lublinie

OPŁATY DOKONYWANE NA KONTO STAROSTWA MOŻNA UIŚCIĆ:
• przelewem na rachunek bankowy:
Bank Millennium S.A. 04 1160 2202 0000 0002 8307 0982
• gotówką lub kartą.

OPŁATY Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW, WYNAJMU ORAZ DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA MOŻNA UIŚCIĆ:
• przelewem na rachunek bankowy: 
Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0002 8307 1040
• gotówką lub kartą.