Powiatowa Rada Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim na kadencję 2016-2019 została powołana 16 czerwca 2016 r. Jej przewodniczącym została Pani Małgorzata Gałka, przedstawiciel organizacji Lokalna Grupa Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”, wiceprzewodniczącym Pani Małgorzata Olechowska, przedstawiciel Europejskiej Fundacji Folkloru, Muzyki i Kultury Ludowej Cyja, a sekretarzem Pani Beata Woroszyło, reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Piotrkówku.
 
Pozostali członkowie Rady to:
  • Beata Janiszewska-Brudzisz - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
  • Dariusz Gajo - przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie, Członek Zarządu Powiatu w Lublinie,
  • Marek Peciak - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
  • Krzysztof Górecki - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie,
  • Tadeusz Barszcz - przedstawiciel organizacji pozarządowych reprezentujący Stowarzyszenie „Nasz Gutanów”,
  • Robert Fiutek - przedstawiciel organizacji pozarządowych reprezentujący Bogucki Klub Sportowy. 

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym.

 

Uchwałą Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 7 marca 2019 r. ze składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim powołanej na kadencję 2016 – 2019 odwołano następujących członków:

1)  Krzysztofa Góreckiego i Marka Peciaka - przedstawicieli Rady Powiatu w Lublinie;

2)  Dariusz Gajo i Beata Janiszewska – Brudzisz - przedstawicieli Zarządu Powiatu
w Lublinie.

W miejsce odwołanych członków do składu Rady powołano:

1)  Marię Studzińską i Krzysztofa Chmielika – przedstawicieli Rady Powiatu w Lublinie;

2) Katarzynę Nowosad i Grzegorza Kozioła – przedstawicieli Zarządu Powiatu w Lublinie.

 

Więcej o działalaności pożytku publicznego tutaj:

Współpraca i realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Program współpracy samorządu województwa lubelskiego z organizacjami rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicnego na rok 2018

 
Załączniki: