Biuro Rzeczy Znalezionych

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych:

Zadania biura rzeczy znalezionych na terenie Powiatu Lubelskiego realizuje Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lublinie
(ul. Spokojna 9, pokój nr 202 , nr telefonu 81 528 66 08)

Do biura rzeczy znalezionych przyjmowane są do przechowywania rzeczy znalezione, za wyjątkiem:
  • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych innych niż Starostwo Powiatowe lub innych pomieszczeniach otwartych dla publiczności, środkach transportu publicznego — znalazca zobowiązany jest wówczas oddać rzecz zarządcy budynku lub pomieszczenia albo zarządcy środka transportu publicznego,
  • paszportów (i innych dokumentów podróży) — znalazca zobowiązany jest oddać dokumenty do Biura Paszportowego,
  • sprzętu i ekwipunku wojskowego oraz dokumentów wojskowych, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-badawczej - należy zgłosić do najbliższego posterunku policji.

Inne istotne informacje:

Przez okres 2 lat poszukuje się właściciela rzeczy. Jeżeli nie zostanie odnaleziony, wówczas rzecz, o ile przedstawia wartość materialną (pieniądze, papiery wartościowe), naukową lub artystyczną stają się własnością Skarbu Państwa.

Zadania biura rzeczy znalezionych na terenie Miasta Lublina realizuje:

Wydział Organizacji Urzędu Miasta Lublin
20-079 Lublin
ul. Dolna 3-Maja 5, pokój nr 3 (parter)
tel. 81 466 1245.