Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat » O Powiecie

Informacje o Powiecie

 


Osobowość prawna została przyznana powiatowi lubelskiemu jako jednostce samorządu terytorialnego na mocy art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [1], który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną. Dlatego też ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, w art. 2 ust. 2 - stwierdza, że powiat lubelski ma osobowość prawną


[1] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483.
Powierzchnia Powiatu:
Powierzchnia km2 Powierzchnia użytków rolnych % Powierzchnia lasów %
1678,9 76,30 9,70
Ludność Powiatu:
Liczba ludności (tys.) W wieku przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym Gęstość zaludnienia os/km2
149 481
30 464
93 804
25 213
89