Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku piątej kadencji, działająca na terenie powiatu lubelskiego, została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 128/2014 Starosty Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji, na lata 2015-2017.
 
Zadania Komisji określa art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.).

Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku V kadencji, utworzonej na lata 2015-2017:

 1. Przewodniczący:
  1. Paweł Pikula – Starosta Lubelski.
 2. Członkowie:
  1. Jan Król – Radny Powiatu Lubelskiego;
  2. Sylwia Pisarek-Piotrowska – Radna Powiatu Lubelskiego;
  3. Zbigniew Niedźwiadek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie;
  4. Janusz Watras – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach;
  5. Anna Ostasz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełżycach;
  6. Paweł Paździor – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie;
  7. Teresa Wąsikowska – p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie;
  8. Paweł Banach – Prokurator Rejonowy w Lublinie.
 3. Uczestnik z głosem doradczym – Marek Fiutka – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.