Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku szóstej kadencji, działająca na terenie powiatu lubelskiego, została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 14/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. roku w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, na lata 2018-2020.
 
Zadania Komisji określa art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z poźn. zm.).

Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, utworzonej na lata 2018-2020:

1. Przewodniczący: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski.

2. Członkowie:

1)     Konrad Banach– Radny Powiatu Lubelskiego.

2)     Sylwia Pisarek-Piotrowska – Radna Powiatu Lubelskiego.

3)     Zbigniew Niedźwiadek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

4)     Janusz Watras – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach.

5)     Aneta Łońska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.

6)     Grzegorz Szacoń – Komendant Komisariatu Policji w Bychawie.

7)     Teresa Wąsikowska – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

8)     Jarosław Król  – p.o. Prokurator Rejonowy w Lublinie.

3. Uczestnik z głosem doradczym – Marek Fiutka – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.