Usuwanie pojazdów

W związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Lublinie, zadań wynikających z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) dotyczącego usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu lubelskiego i przechowywania na parkingu strzeżonym, informujemy co następuje:
  • Zgodnie z Zarządzeniem Nr 279/2012 Starosty Lubelskiego z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru jednostek do usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Lubelskiego oraz prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych, wyznaczone zostały następujące podmioty:
            firma „SABAT” Sp. z o.o. w Lublinie – holowanie pojazdów
            Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Bychawie – prowadzenie parkingu
  • Pojazd usunięty na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu (wydanej przez uprawniony organ) z terenu powiatu lubelskiego, przechowywany jest na parkingu strzeżonym położonym w Bychawie przy ul. Rataja 6 tel. (81) 566 02 27
  • Odbiór pojazdu z parkingu może nastąpić wyłącznie po okazaniu: „zezwolenie na wydanie pojazdu” (wydaje organ który wystawił dyspozycję usunięcia) i „potwierdzenia uiszczenia opłaty” za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu.
  • Opłaty za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 (pon.-pt. w godz. 08.00-14.30);
  • Wysokość opłat reguluje Uchwała Nr XXV/221/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 listopada 2012r. Dopuszczalne jest dokonanie opłat przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Lublinie nr 94 1140 1094 0000 5985 0000 1001 (w takim przypadku należy przedstawić potwierdzenie dokonania przelewu).
  • W Starostwie Powiatowym w Lublinie w/w sprawy prowadzi pracownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa ul. Spokojna 9 B, pok. 8, tel. (81) 52 86 706.
Godziny urzędowania:
 pn., śr., czw. 07.30 – 15.30
wt. 07.30 – 16.00
pt. 07.30 – 15.00