Praktyki i staże

  • Osoby zainteresowane odbyciem praktyki w Starostwie Powiatowym w Lublinie powinny złożyć podanie adresowane do Starosty Lubelskiego wg załączonego wzoru. Podanie można złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów (parter), pokoju nr 216 – KADRY (piętro II)  lub przesłać na adres Starostwa: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.
  • Osoby zainteresowane odbyciem stażu w Starostwie Powiatowym w Lublinie powinny złożyć podanie, CV oraz list motywacyjny adresowane do Starosty Lubelskiego. W/w dokumenty można złożyć w Punkcie Obsługi Klienta(parter), pokoju nr 216 – KADRY (piętro II)  lub przesłać na adres Starostwa: Starostwo Powiatowe w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 216 – Kadry (piętro II) lub pod numerem telefonu 81 5286613.