Kluby sportowe

Stowarzyszenia kultury fizycznej prowadzące działalność gospodarczą

 
 

Lp.

Nazwa klubu

Adres do korespondencji

Uwagi

1.

Gminny Ludowy Klub Sportowy

"POM - ISKRA" Piotrowice

Piotrowice

23-107 Strzyżewice

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Nr 70 257

2.

Bogucki Klub Sportowy

Szkoła Podstawowa

w Bogucinie

24-180 Garbów

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Nr 77 803

3.

Klub Jeździecki „ALEKSANDER”

w Elizówce

ul. Elizówka 1

21-003 Ciecierzyn

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Nr 71 025

4.

Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Jastków

21-002 Jastków 104

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Nr  67 502

5.

Parafialny Klub Sportowy „CRUX”

ul. Partyzancka 24

24-220 Niedrzwica Duża

tel. 517-51-17

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Nr  82 516

6.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Bystrzyca Stara

23-107 Strzyżewice

tel. (081) 56 66 277

e-mail: powszs_lublin@op.pl

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Nr  22 30 10

7.

Jastkowski Klub Sportowy „LEGION”

w Tomaszowicach

Tomaszowice 40

21-008 Tomaszowice

Wpisany w Sądzie Wojewódzkim

I Wydz. Cywilny pod poz. Rej. St.

SZS 306

8.

Klub Sportowy Motocross Team Lublin

Smugi 37

21-004 Krasienin

Wpisany w Sądzie Okręgowym w Lublinie

pod poz. Rej. St.

SZS 329

9.

Klub TAE KWON – DO ITF

„CHOI-YONG”

ul. Partyzantów 16/9

23-100 Bychawa

 

Wpisany w Sądzie Wojewódzkim

I Wydz. Cywilny pod poz. Rej. St.

SZS 85

10.

Ludowy Klub Sportowy „Czarni-Pliszczyn”

Pliszczyn

20-258 Lublin 62

Wpisany w Sądzie Okręgowym w Lublinie

pod poz. Rej. St.

SZS 405

11.

Ludowy Klub Sportowy

w Turce

Łysaków 59

21-258 Lublin 62

Wpisany w Sądzie Wojewódzkim

I Wydz. Cywilny pod poz. Rej. St.

SZS 146

12.

Wojciechowski Klub Sportowy „Arianin”

Miłocin

24-150 Nałęczów

Wpisany w Sądzie Okręgowym w Lublinie

pod poz. Rej. St.

SZS 372

13.

Szkolny Klub Jeździecki „APIS” w Pszczelej Woli

Zespół Szkół Rolniczych CKP

23-109 Pszczela Wola

Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Nr  322057

Powrót