Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego

18-03-2013

ul. W. Reymonta 4b 23-100 Bychawa

tel., fax – 81 566 00 45

kontakt e-mail: majorhubal@wp.pl

www.zsz.bychawa.pl

W październiku 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, której siedzibą był plac dworski, własność Skawińskich w Dużej Woli. W tym budynku mieściła się szkoła i internat. Praktyczna nauka zawodu odbywała się w budynku inwentarskim. Szkoła zmieniała stan organizacyjny, więc z dniem 01.09.78 r. przemianowano jej nazwę na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. Ambicją szkoły było posiadanie sztandaru i Patrona, na którego został wybrany mjr Henryk Dobrzański "Hubal". Uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia odbyła się 01.10.1988r.

Szkoła położona jest w odległości ok. 2 km od centrum miasta.

Dysponuje bardzo bogatą bazą dydaktyczną, warsztatem, obiektami sportowymi, internatem dla dziewcząt i chłopców, jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla prowadzonych zawodów.
Struktura zespołu: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.

Szkoła uczestniczy w wielu programach krajowych i zagranicznych, m.in.: Akademia Cisco, Comenius, Leonardo da Vinci, Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego, Twój sukces w Twoich rękach i innych.
Zapraszamy na stronę internetową: www.zsz.bychawa.pl
Powrót

Szkoły

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego

18-03-2013

ul. W. Reymonta 4b 23-100 Bychawa

tel., fax – 81 566 00 45

kontakt e-mail: majorhubal@wp.pl

www.zsz.bychawa.pl

W październiku 1960 r. powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, której siedzibą był plac dworski, własność Skawińskich w Dużej Woli. W tym budynku mieściła się szkoła i internat. Praktyczna nauka zawodu odbywała się w budynku inwentarskim. Szkoła zmieniała stan organizacyjny, więc z dniem 01.09.78 r. przemianowano jej nazwę na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie. Ambicją szkoły było posiadanie sztandaru i Patrona, na którego został wybrany mjr Henryk Dobrzański "Hubal". Uroczystość wręczenia sztandaru i nadania szkole imienia odbyła się 01.10.1988r.

Szkoła położona jest w odległości ok. 2 km od centrum miasta.

Dysponuje bardzo bogatą bazą dydaktyczną, warsztatem, obiektami sportowymi, internatem dla dziewcząt i chłopców, jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla prowadzonych zawodów.
Struktura zespołu: Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.

Szkoła uczestniczy w wielu programach krajowych i zagranicznych, m.in.: Akademia Cisco, Comenius, Leonardo da Vinci, Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego, Twój sukces w Twoich rękach i innych.
Zapraszamy na stronę internetową: www.zsz.bychawa.pl
Powrót