Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach

18-03-2013

23-107 Strzyżewice

tel., fax – 81 562 81 50

kontakt e-mail: zstr.piotrow@powiat.lublin.pl

www.zstrpiotrowice.pl

Szkoła w Piotrowicach istnieje od 1963 roku. Pierwsza zaistniała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa jako szkoła przyzakładowa przy Państwowym Ośrodku Maszynowym. W kolejnych latach powstawały nowe jednostki. Przełomowy w funkcjonowaniu szkoły okazał się rok 1992 – przestała być szkołą przyzakładową., a od 1 stycznia 1998 roku zmieniono nazwę szkoły. Zamiast Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa powstał Zespół Szkół Techniki Rolniczej

Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. W jej skład wchodzą klasopracownie przedmiotów zawodowych i ogólnych, warsztaty szkolne i internat.

Warsztaty szkolne podzielone są na działy zgodnie z wymogami nauczanych zawodów. Uczniom mieszkającym daleko od Piotrowic, szkoła proponuje miejsca w internacie.

Struktura zespołu: 4-letnie technika, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.

Zaangażowaliśmy się w pozyskiwanie środków unijnych przeznaczonych na projekty edukacyjne przeznaczone dla szkolnictwa zawodowego, a w ramach rozwijania kontaktów zagranicznych, szkoła podpisała List Intencyjny dotyczący współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Korcu.

Zapraszamy na stronę internetową: www.zstrpiotrowice.pl

Powrót

Szkoły

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach

18-03-2013

23-107 Strzyżewice

tel., fax – 81 562 81 50

kontakt e-mail: zstr.piotrow@powiat.lublin.pl

www.zstrpiotrowice.pl

Szkoła w Piotrowicach istnieje od 1963 roku. Pierwsza zaistniała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa jako szkoła przyzakładowa przy Państwowym Ośrodku Maszynowym. W kolejnych latach powstawały nowe jednostki. Przełomowy w funkcjonowaniu szkoły okazał się rok 1992 – przestała być szkołą przyzakładową., a od 1 stycznia 1998 roku zmieniono nazwę szkoły. Zamiast Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa powstał Zespół Szkół Techniki Rolniczej

Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. W jej skład wchodzą klasopracownie przedmiotów zawodowych i ogólnych, warsztaty szkolne i internat.

Warsztaty szkolne podzielone są na działy zgodnie z wymogami nauczanych zawodów. Uczniom mieszkającym daleko od Piotrowic, szkoła proponuje miejsca w internacie.

Struktura zespołu: 4-letnie technika, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych.

Zaangażowaliśmy się w pozyskiwanie środków unijnych przeznaczonych na projekty edukacyjne przeznaczone dla szkolnictwa zawodowego, a w ramach rozwijania kontaktów zagranicznych, szkoła podpisała List Intencyjny dotyczący współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową w Korcu.

Zapraszamy na stronę internetową: www.zstrpiotrowice.pl

Powrót