Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

18-03-2013

23-109 Pszczela Wola

tel. 81/ 562 80 76, tel./fax 81/ 562 87 73

kontakt e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl

www.pszczelawola.edu.pl

Historia Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli datuje się od 1944 r., kiedy to powołano do życia Państwowe Liceum Pszczelarskie z siedzibą w Żabiej Woli (od 1946 r. Pszczela Wola). W 1975 r. powstał Zespół Szkół Rolniczych będący zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół. Na przestrzeni lat zaszło wiele zmian wskazujących na stały rozwój i doskonalenie jednostki.

Pszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina na trasie Lublin – Bychawa. Zespół Szkół zlokalizowany jest w zespole pałacowo - parkowym nad rzeką Bystrzycą. Tutaj znajduje się jedyny w Polsce skansen pszczelarski.
W skład zespołu wchodzą: Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, technika dla młodzieży, szkoły dla dorosłych; prowadzona są również kursy kwalifikacyjne.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi, uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki pszczelarskie i gastronomiczne (Austria, Niemcy, Luksemburg, Wielka Brytania, Włochy, Cypr). Realizowane są również ciekawe projekty, np.: AIESEC, Deutsch-Wagen-Tour, Z językiem angielskim przez Szkocję i wiele innych.

Zapraszamy na stronę internetową: www.pszczelawola.edu.pl

Powrót

Szkoły

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

18-03-2013

23-109 Pszczela Wola

tel. 81/ 562 80 76, tel./fax 81/ 562 87 73

kontakt e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl

www.pszczelawola.edu.pl

Historia Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli datuje się od 1944 r., kiedy to powołano do życia Państwowe Liceum Pszczelarskie z siedzibą w Żabiej Woli (od 1946 r. Pszczela Wola). W 1975 r. powstał Zespół Szkół Rolniczych będący zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół. Na przestrzeni lat zaszło wiele zmian wskazujących na stały rozwój i doskonalenie jednostki.

Pszczela Wola jest malowniczą osadą położoną 14 km na południe od Lublina na trasie Lublin – Bychawa. Zespół Szkół zlokalizowany jest w zespole pałacowo - parkowym nad rzeką Bystrzycą. Tutaj znajduje się jedyny w Polsce skansen pszczelarski.
W skład zespołu wchodzą: Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, technika dla młodzieży, szkoły dla dorosłych; prowadzona są również kursy kwalifikacyjne.

Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi, uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne praktyki pszczelarskie i gastronomiczne (Austria, Niemcy, Luksemburg, Wielka Brytania, Włochy, Cypr). Realizowane są również ciekawe projekty, np.: AIESEC, Deutsch-Wagen-Tour, Z językiem angielskim przez Szkocję i wiele innych.

Zapraszamy na stronę internetową: www.pszczelawola.edu.pl

Powrót