inwestycje drogowe 2011-2015

ROK 2011

DROGI – w 2011 roku przebudowano prawie 40 km dróg powiatowych

1. Przebudowa nawierzchni bitumicznej na drogi powiatowej nr 2233L Miłocin – Stasin –Podole, teren gminy Bełżyce i Wojciechów

2. Remont drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w m. Białowoda Gmina Borzechów – uszkodzonej w wyniku  powodzi w 2010 roku, teren gminy Borzechów

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2221L Ciecierzyn – Włóki na odcinku Ciecierzyn – Boduszyn, teren gminy Niemce

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L Lubartów – Annobór  - Nowy Staw – Niemce na odcinku ul. Różana w Niemcach, teren gminy Niemce

5. Remont drogi powiatowej nr 2215L Lublin – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński w m. Jakubowice Konińskie Kolonia, teren gminy Niemce

6. Remont drogi powiatowej Nr 2216L Elizówka – Dys na odcinku Elizówka do miejscowości Dys, teren Gminy Niemce

7. Budowa drogi powiatowej Nr 2265L Niedrzwica Duża - Prawiedniki – Lublin, w m. Krężnica Jara, teren Gminy Niedrzwica Duża i Głusk

8. Remont drogi powiatowej nr 2265L Niedrzwica Duża – Prawiedniki – Lublin w m. Niedrzwica Duża, gm. Niedrzwica Duża, teren gminy Niedrzwica

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2204L Czesławice – Moszna – dr. 830 w m. Ożarów, teren gminy Garbów

10. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2260L Radawiec-Radawczyk, teren gminy Konopnica

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce-Strzeszkowice, teren gminy Bełżyce i Niedrzwica

12. Remont dr. pow. Nr 2222L Włóki– Swoboda – Bystrzyca, teren gminy Niemce

13. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2223L Sobianowice – Turka, teren gminy Wólka

14. Przebudowa  drogi powiatowej Nr 1564L Leonów-  Włóki – Charlęż, teren gminy Wólka

CHODNIKI – w 2011 r. powstało ponad 6 km chodników w ciągu dróg powiatowych

15. Przebudowa chodnika przy ul. Strojnowskiego leżącego wzdłuż dr. pow. Nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów, teren gminy Głusk

16. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2254L Borzechów – Niedrzwica Kościelna w m. Borzechów Kolonia, teren gminy Borzechów

17. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2249L Kolonia Kępa – Łopiennik – Skorczyce w miejscowości Łopiennik, teren gminy Borzechów

18. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w miejscowości Kłodnica Dolna, teren gminy Borzechów

19. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2249L Kolonia Kępa – Łopiennik – Skorczyce w miejscowości Majdan Radliński, teren gminy Borzechów

20. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2217L Ciecierzyn – Dys, teren gminy Niemce

21. Przebudowa chodnika w ul. Sienkiewicza m. Bychawa, w ciągu drogi powiatowej Nr 2287L teren gminy Bychawa

22. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce-Strzeszkowice, teren gminy Bełżyce i Niedrzwica

ROK 2012           

DROGI – w 2012 r. przebudowanych zostało ponad 30 km dróg powiatowych

1. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2234L Nałęczów – Charz – Wojciechów, teren gminy Wojciechów

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w m. Nowy Staw, teren gminy Niemce

3. Przebudowy drogi powiatowej Nr 2306L Boża Wola –Wojdat – Zakrzew – Tarnawa oraz nr 2307L Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy, teren gminy Zakrzew

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2237L Poniatowa (ul. Kraczewicka) – Kraczewice – Szczuczki, teren gminy Wojciechów

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101L Wólka Lubelska – Świdnik – Janowice, teren gminy Wólka

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2214L Wygoda-Majdan Krasieniński, teren gminy Niemce

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000L Kijany – Łuszczów, teren gminy Wólka

8. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w m. Policzyzna, teren gminy Krzczonów

9. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1549L Wólka Krasienińska – Kawka – Krasienin, teren gminy Niemce

10. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2231L Motycz – Miłocin, teren gminy Bełżyce i Wojciechów

11. Przebudowa nawierzchni bitumicznej metodą recyklingu drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów – Kol. Chmiel – Majdan Chmielowski, teren gminy Jabłonna

12. Remont drogi powiatowej nr 2216L Elizówka - Dys w m. Elizówka, teren gminy Niemce

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 2255L Grabówka – Kol. Warszawska - Niedrzwica Duża, teren gminy Niedrzwica

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce w m. Wola Niemiecka, teren gminy Niemce

15. Przebudowa mostu przez rzekę Kurówkę w m. Garbów wraz z dojazdami, teren gminy Garbów

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2311L Józefin – Jabłonowo w m. Słupeczno, teren gminy Wysokie

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka - Nasutów – Dys w m. Nasutów, teren gminy Niemce

18. Odbudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w m. Kłodnica D., teren gminy Borzechów, uszkodzonej przez powódź w 2011roku, teren gminy Borzechów

19. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2222L Włóki – Swoboda - Bystrzyca w m. Swoboda, teren Gminy Niemce

20. Remont drogi powiatowej 2200L dr. nr 828 – Karolin – Borków –Wola Przybysławska w m. Borków, teren gminy Garbów

21.Odbudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie w m.: Białowoda. Dąbrowa i Kłodnica G. gm. Borzechów, uszkodzonej w wyniku  powodzi w 2011 roku, teren gminy Borzechów

CHODNIKI – w 2012 r. powstało prawie 3,5 km chodników w ciągu dróg powiatowych

23. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2249L Kol. Kępa – Łopiennik – Skorczyce w m. Łopiennik, teren gminy Borzechów

24. Przebudowa chodnika w gm. Borzechów drogi powiatowej nr 2254L w m. Borzechów Kolonia, teren gminy Borzechów

25. Przebudowa chodnika w gm. Borzechów drogi powiatowej nr 2247L w m. Kłodnica, teren gminy Borzechów

26. Przebudowa chodnika w gm. Borzechów drogi powiatowej nr 2249L w m. Łopiennik,  teren gminy Borzechów

27. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów - Dys w m. Pólko, teren gminy Niemce

28. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2216L Elizówka – Dys teren gminy Niemce

29. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2269L Lublin – Bychawa w miejscowości Tuszów, teren gminy Jabłonna i Strzyżewice

30. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2107L Lublin – Głusk – Wilczopole – Kliny – Wierzchowiska w m. Wilczopole i Kolonia Wilczopole, gm. Głusk teren gminy Głusk

ROK 2013

DROGI – w 2013 r. przebudowanych zostało prawie 40 km dróg powiatowych

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice, teren gminy Niedrzwica i Strzyżewice

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica – Białowoda – Zalesie, teren gminy Borzechów

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska, teren gminy Jabłonna i Bychawa

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin  na odcinku Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin, teren gminy Niedrzwica

5. Zabezpieczenie osuwiska nasypu dr. pow. Nr 2215L Lublin – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński w m. Jakubowice Konińskie, gmina Niemce, teren gminy Niemce

6. Zabezpieczenie osuwiska nasypu dr. pow. Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn - Sobianowice w m. Pliszczyn, gmina Wólka, teren gminy Wólka

7. Przebudowa nawierzchni bitumicznej dr. pow. Nr 2314L Stawce – Ponikwy – Biskupie, teren gminy Zakrzew

8. Przebudowa dr. pow. 2255L Grabówka – Kol. Warszawska – Niedrzwica Duża, teren gminy Niedrzwica

9. Przebudowa dr. pow. 1550L Lubartów – Annobór - Nowy Staw – Niemce w m. Nowy staw, teren gminy Niemce

10. Przebudowa dr. pow. Nr 2322L (ul. Partyzantów) w m. Bełżyce, teren gminy Bełżyce

11. Przebudowa dr. pow. nr1564L Leonów – Włóki – Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka w m. Bystrzyca, teren gminy Niemce

12. Przebudowa dr. pow. Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice w m. Łysaków, teren gminy Wólka

13. Przebudowa nawierzchni dr. pow. Nr 2234L Nałęczów – Charz – Wojciechów, teren gminy Wojciechów

14. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin, teren gminy Niemce

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 2287L Bychawa – Kosarzew – Zielona – Krzczonów, teren gminy Bychawa

16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów – Dys, teren gminy Niemce

17. Przebudowa dr. pow. Nr 2129L Dąbie – Sobieska Wola – Giełczew, teren gminy Krzczonów i Wysokie

18. Przebudowa dr. pow. Nr 2256L Wierzchowiska Górne – Czółna, teren gminy Niedrzwica

19. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2202L Garbów – Gutanów – Czesławice – Nałęczów, teren gminy Garbów

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 2204L Czesławice – Moszna – do dr. 830, teren gminy Jastków

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 2207L Ługów – Dobrowola – Sługocin, teren gminy Jastków

CHODNIKI - w 2013 r. powstało prawie 7 km chodników w ciągu dróg powiatowych

1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w miejscowości Kłodnica, teren gminy Borzechów

2. Przebudowa chodnika w drogi powiatowej 1564L Leonów– Włóki - Charlęż – Zawieprzyce –Wólka Zawieprzycka w m. Leonów, teren gminy Niemce

3. Przebudowa chodnika w drodze powiatowej 1564L Leonów– Włóki -Charlęż – Zawieprzyce –Wólka Zawieprzycka w m. Dziuchów, teren gminy Niemce

4. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów - Dys w m. Pólko, teren gminy Niemce

5. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2249L  Kol. Kępa – Łopiennik – Skorczyce w m. Łopiennik, teren gminy Borzechów

6. Przebudowa chodnika w m. Piotrowice i Kiełczewice, teren gminy Strzyżewice

7. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2259L Bełżyce - Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin, teren gminy Niedrzwica

8. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2269L Lublin – Bychawa w m. Tuszów,  teren gminy Jabłonna

9. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2270L Prawiedniki – Mętów, teren gminy Głusk

10. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2269L Lublin – Bychawa w miejscowości Żabia Wola, teren gminy Strzyżewice

11. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2307L Tarnawka – Zakrzew – Ponikwy w m. Zakrzew, teren gminy Zakrzew

ROK 2014

DROGI – w 2014 r. przebudowanych zostało prawie 40 km dróg powiatowych

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn, teren gminy Niemce i Wólka

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków – Kolonia, teren gminy Bychawa

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1564L Leonów – Włóki – Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka – drogi powiatowej nr 1563L teren gminy Niemce

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw – Niemce, teren gminy Niemce

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2209L Jastków – Sieprawice – Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin – Sługocin – Sieprawki, teren gminy Garbów i Jastków

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w m. Kępa,

teren gminy Borzechów

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2291L w m. Franciszków teren gminy Strzyżewice

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków Kolonia w miejscowości Piotrkówek, teren gminy Krzczonów

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2298L Kolonia Zaraszów – Kosarzew Dolny w miejscowości Kosarzew Stróża, teren gminy Krzczonów

10. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2292L w miejscowości Borkowizna, teren gminy Strzyżewice

11. Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu  drogi powiatowej nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w miejscowości Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budowę mostu tymczasowego, teren gminy Bełżyce i Borzechów

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2275L Kol. Czerniejów – Kol. Chmiel -  Majdan Chmielowski, w m. Chmiel Kolonia, teren gminy Jabłonna

13. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi powiatowej nr 2279L w miejscowości Piotrowice, teren gminy Strzyżewice

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów w miejscowości Krzczonów, teren gminy Krzczonów

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 2207L Ługów – Dobrowola – Sługocin,

teren gminy Garbów

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice - Realizowane przez Gminę Wólka, teren gminy Wólka

CHODNIKI - w 2014 r. powstało prawie 4 km chodników w ciągu dróg powiatowych

 17. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2277L w m. Piotrowice, teren gminy Strzyżewice

18. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2289L w m. Kiełczewice Górn, teren gminy Strzyżewice

19. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2269L w m. Żabia Wola, teren gminy Strzyżewice

20. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2226L Lublin – Lipniak – Pietrzakowizna, teren gminy Konopnica

21. Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1546L Kozłówka – Dąbrówka – Nasutów – Dys, teren gminy Niemce

22. Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1550L Lubartów – Annobór – Nowy Staw -  Niemce (ul. Różana), teren gminy Niemce

23. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1564L  Leonów – Włóki – Charlęż – Zawieprzyce – Wólka Zawieprzycka w m. Leonów, teren gminy Niemce