Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

09-06-2020

W Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

Z uwagi na fakt, iż w dniu 19 maja br. zakończyła się 4 – letnia kadencja działającej przy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Rady Społecznej w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski wręczył nowo powołanym członkom akty powołania (uchwała Nr XVIII/251/2020 Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia br.).

W Radzie Społecznej przy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach zasiadać będą:  Przewodniczący Zdzisław Antoń – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Lublinie oraz członkowie w osobach: Michał Sieczka – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Ryszard Golec – przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie, Ireneusz Łucka - przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie, Zenon Madzelan – przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie, Artur Markowski – przedstawiciel Rady Powiatu w Lublinie. 

Wszystkim członkom Rady na nową kadencję życzymy owocnych obrad, trafnych decyzji, które przyczynią się do polepszenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach. 

 

Powrót