Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Niech 1% podatku zostanie w naszym Powiecie

04-03-2014

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu Powiatu Lubelskiego, nic nas to nie kosztuje a możemy pomóc potrzebującym.Aby przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego, należy w odpowiednie rubryki PIT-a wpisać kolejno nazwę organizacji, numer KRS oraz obliczoną kwotę 1% podatku. Formularz PIT daje także możliwość przekazania za pośrednictwem Urzędu Skarbowego naszych danych osobowych obdarowanej organizacji. Jest to o tyle istotne, że organizacje gromadzą dane osób wspierających, mogą im podziękować oraz przesyłać informację o sposobie wykorzystania przekazanych środków oraz o bieżącej działalności. To do nas należy decyzja czy zgodzimy się przekazać dane. Urząd Skarbowy przekaże nasze wsparcie na konto, wskazanej przez nas organizacji. Kwotę obliczonego 1% podatku zaokrągla się w dół do pełnych dziesiątek groszy

Rubryki dotyczące przekazania 1% podatku w poszczególnych formularzach: 
PIT 28 - rubryki 129 – 134
PIT 36 - rubryki 305 – 310
PIT 37 - rubryki 124 – 129
PIT 38 - rubryki 58 - 63

Pamiętajmy !
1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień. 

1% podatku mogą przekazać również emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A. Wystarczy, że na bazie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.
 
Powrót