Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim Drukuj Zapisz

"Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" - pierwszy rok za nami!

"Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" - pierwszy rok za nami!
31
sierpnia
2018

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” działo się niemało. Przez ten czas został zrealizowany szereg działań, takich jak: szkolenia i kursy dla nauczycieli i uczniów, staże i praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne.

Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje oraz kompetencje poprzez udział w licznych kursach oraz studiach podyplomowych. Poniżej znajduje się wykaz wsparcia dla nauczycieli:
 1. Studia podyplomowe „Diagnostyka samochodowa” - 3 osoby,
 2. Kurs kwalifikacyjny „Kierowca autobusu” -  3 osoby,
 3. Kurs „Szef kuchni i organizator usług gastronomicznych” - 3 osoby,
 4. Kurs carvingu - 12 osób,
 5. Kurs sporządzania sushi - 12 osób,
 6. Kurs Techniki baristyczne - 12 osób,
 7. Kurs Cztery Pory Roku - 12 osób,
 8. Kurs Programowanie Java -  8 osób,
 9. Kurs Programowanie C++ - 8 osób.
Łącznie we wszystkich działaniach uczestniczyło 34 nauczycieli.
 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych, umożliwiających im uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kursach kwalifikacyjnych pozwalających  na zdobywanie dodatkowych uprawnień.
 
Liczba uczniów uczestniczących w dodatkowych zajęciach specjalistycznych:
 1. Poszerzamy horyzonty smaków: 40 osób,
 2. Akademia Techniki Motoryzacyjnej: 50 osób,
 3. Warsztaty informatyczne - usług i diagnostyki komputerowej: 30 osób,
 4. ECDL STANDARD: 10 osób,
 5. Programowanie Java, C++: 20 osób.
Liczba uczniów uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych:
 1. Kurs spawacza TIG: 40 osób,
 2. Kurs spawacza metodą MAG: 10 osób,
 3. Operator drona: 30 osób,
 4. Kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT: 60 osób,
 5. Kurs na prawo jazdy kat. B+E: 50 osób,
 6. Kurs na prawo jazdy kat. B: 70 osób,
 7. Kurs profesjonalny kelner: 30 osób.
 
Ponadto uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w PŁATNYCH stażach, czy też praktykach zawodowych u pracodawców zarówno z terenu powiatu jak i spoza województwa lubelskiego.
 
Łączna liczba uczniów biorących udział w stażach/praktykach zawodowych wynosi 274.
 
Liczby mówią same za siebie!!!
 
Na dzień 31.08.2018 r. wparciem objętych zostało 576 uczestników, w tym 542 uczniów i 34 nauczycieli.
 
Projekt zakłada również tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół. W ramach projektu w niezbędny sprzęt zostały wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych:
 1. PRACOWNIE GASTRONOMICZNE:
  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
  2. Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach,
  3. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.
   Koszt zakupów wyposażenia:  302 300,43 zł 
 2. 2. PRACOWNIA MECHANICZNO-DIAGNOSTYCZNA:
  1. Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach
   Koszt zakupów: 207 100,00  zł
 3. 3. PRACOWNIE INFORMATYCZNE:
  1. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach,
  3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie.
   Koszt zakupów: 166 244,49 zł
 4. 4. PRACOWNIA PSZCZELARSKA:
  1. Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli
   Koszt zakupów wyposażenia:  101 588,26 zł
 
I to wszystko w niespełna 365 dni!!!
 
Przed nami drugi rok, na pewno równie udany!
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót