Jednostki organizacyjne - Inne jednostki Drukuj Zapisz

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

ul. Karłowicza 4 20-027 Lublin
tel./fax: 81 532 50 57

e-mail: podn_lublin@wp.pl
www.podn.lublin.pl

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie to:

 • Publiczna placówka doradztwa i doskonalenia nauczycieli wspomagająca pracę dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkół i przedszkoli
 • Zatrudnia profesjonalną kadrę pedagogiczną: konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów, ekspertów
 • Działania planuje w oparciu o diagnozę potrzeb edukacyjnych zgodnie  z oczekiwaniami nauczycieli

Obszary działań:

 •     Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
 •     Wspieranie szkól i przedszkoli w zakresie opieki i wychowania
 •     Wspomaganie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli
 •     Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli
 •     Opieka merytoryczna nad innowacjami pedagogicznymi
 •     i wychowawczymi w szkołach i przedszkolach
 •     Wdrażanie reformy oświaty w szkołach i przedszkolach
 •     Wspomaganie kierowniczej kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania i kierowania zmianą
 •     Przygotowanie i wdrażanie projektów edukacyjnych wspomagających proces kształcenia szkolnego
 •     Rozwój szkół i rozwój zawodowy nauczycieli

 

Szkolenia

Doradztwo

Konsultacje

Debaty Dydaktyczne
Logo Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Kursy

Warsztaty

Konferencje

Projekty Edukacyjne

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie jest partnerem szkoły: www.podn.lublin.pl

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót