AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

LVII Sesja Rady Powiatu w Lublinie w dniu 31 sierpnia 2023 r.

LVII Sesja Rady Powiatu w Lublinie w dniu 31 sierpnia 2023 r.
29
sierpnia
2023

Porządek obrad LVII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 31 sierpnia 2023 r. (godz. 13:00)

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z prac Zarządu Powiatu w Lublinie.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych 
  na te zadania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 680/18 i 680/19, położonej w obrębie: 0001 Bychawa Miasto, jednostka ewidencyjna: Miasto Bychawa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na wynajęcie na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 36 m2 znajdującego się w budynku gospodarczym posadowionym  na nieruchomości  będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej 
  w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze, jednostka ewidencyjna Strzyżewice, stanowiącej działkę  nr 1140/20 o pow. 1,5065 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na wynajęcie na czas oznaczony do 3 lat lokalu użytkowego o pow. 82 m2 znajdującego się w budynku  posadowionym  na nieruchomości  będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej 
  w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze,  jednostka ewidencyjna Strzyżewice, stanowiącej działkę  nr 1140/20 o pow. 1,5065 ha.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borzechów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jabłonna.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jastków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konopnica. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzczonów.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niedrzwica Duża.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzyżewice.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wojciechów.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wólka.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wysokie.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
 28. Interpelacje i zapytania radnych. 
 29. Wnioski i oświadczenia radnych.
 30. Sprawy bieżące. 
 31. Zamknięcie sesji.  
Autor: Ewa Urban
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa