AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Konsultacje społeczne

Kawałek plakatu
05
maja
2022

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych “Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030”. Dokument wskazuje wizje, cele strategiczne i priorytety, których realizacja ma prowadzić do rozwoju gmin i powiatów tworzących obszar. Jest “drogowskazem” dla jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w LOM oraz podejmowanych przez nie działań. Strategia zawiera kompleksowy plan na wykorzystanie możliwych potencjałów oraz przezwyciężenie istniejących problemów poprzez realizację odpowiednich działań, w tym również projektów zintegrowanych i partnerskich. Została opracowana przez pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego przy pełnej współpracy z Partnerami LOM i koordynatorami Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii i uwag. Każdy głos jest dla nas niezwykle ważny i posłuży wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentu

 

Harmonogram 7 spotkań konsultacyjnych:

 

  • 29 kwietnia, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Urząd Miejski w Łęcznej, plac Kościuszki 22. Spotkanie dla gminy: Łęczna, Spiczyn, Wólka. 
  • 6 maja, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Urząd Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27. Spotkanie dla gminy: Świdnik, Głusk, Mełgiew, Piaski.
  • 10 maja, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3. Spotkanie dla gminy: Jastków, Nałęczów, Wojciechów, Garbów.
  • 11 maja, godz. 17.00-19.00, miejsce konsultacji: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna Majątek 22. Spotkanie dla gminy: Jabłonna, Bychawa, Strzyżewice.
  • 13 maja, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Gminne Centrum Szkoleniowe w Niemcach, ul. Parkowa 6. Spotkanie dla gminy: Niemce, Lubartów, Kamionka, miasta Lubartów.
  • 18 maja, godz. 12.00 – 14.00, miejsce konsultacji: Miejski Dom Kultury w Bełżycach, ul. 1000-lecia 26. Spotkanie dla gminy: Bełżyce, Konopnica, Niedrzwica Duża.
  • 19 maja, godz. 17.00 – 19.00, miejsce konsultacji: Urząd Miasta Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1. Spotkanie dla gminy Lublin.

Konsultacje społeczne dokumentu trwają od 22 kwietnia 2022 r. do 27 maja 2022 r.

Więcej informacji o konsultacjach, a także dokument strategii oraz formularz zgłaszania opinii znajdują się na stronie zit.lublin.eu/lom

Do udziału zachęcamy również osoby niesłyszące. Prosimy o zgłoszenie konieczności tłumaczenia Polski Język Migowy (PJM)  drogą mailową: zit@lublin.eu minimum 4 dni przed spotkaniem.

Raport końcowy uwzględniający informacje zwrotne z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych wraz z analizą, wnioskami końcowymi i rekomendacjami zostanie umieszczony do Państwa wiadomości na stronie zit.lublin.eu/lom po zakończeniu konsultacji.

 
Plakat z informacjami
Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Powrót
grafika dłoń
PORADNIK
KLIENTA
Osoba trzymająca komórkę z mapą
Geoportal
grafika tryby
Instrukcje
załatwiania
spraw
grafika tablet
E-usługi
grafika dłonie na klawiaturze
Elektroniczna
Tablica
ogłoszeń
logo esesja
E-sesja
grafika kamera
Transmisje
z sesji
rady powiatu
grafika przybory piśmiennicze
Edukacja
w powiecie
lubelskim
grafika dłoń z długopisem
Powiatowa Rada
Pożytku publicznego
grafika młotek sędziowski
Nieodpłatna
pomoc
prawna
grafika chmury
Pogoda
grafika dokumenty i lupa
Ochrona
danych
osobowych
grafika pusta klasa
Projekty
edukacyjne
grafika logo inkubator
Inkubator
pszczelarstwa