Wydział Ochrony Środowiska

Budynek Główny, ul.Spokojna 9

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA 

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin 

NACZELNIK WYDZIAŁU 

Grykałowski Zbigniew 

pokój 211, piętro II 

81 52 86 670 

osr@powiat.lublin.pl

Z-Ca NACZELNIKA 

Klimek Adam 

pokój 205, piętro II 

81 52 86 672 

Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna 

Berecki Marcin 

Dobosz Marcin 

Gaweł Dariusz 

Miazga Andrzej 

pokój 204, piętro II 

81 52 86 671 

Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego 

Sobiesiak Edyta 

Tokarz Małgorzata 

pokój 206, piętro II 

81 52 86 673 

Karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego 

Jagodzińska Lidia 

pokój 212, piętro II 

81 52 86 675 

Gospodarka odpadami 

Wąsik Anna 

Emisja gazów i pyłów 

Jasiński Stanisław 

pokój 213, piętro II 

81 52 86 676 

Koncesja na wydobywanie kopalin 

Kowalczyk Grzegorz 

pokój 213, piętro II 

81 52 86 676 

Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego 

Litwińczuk Sylwia 

Olchowicz Marzena 

pokój 210, piętro II 

81 52 86 674