test Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
STAROSTA LUBELSKI Pikula Paweł 81 52 86 600 p.pikula@powiat.lublin.pl 114, piętro I
WICESTAROSTA LUBELSKI Wójcik Robert 81 52 86 610 robert.wojcik@powiat.lublin.pl 214, piętro II
CZŁONEK ZARZĄDU Gajo Dariusz 81 52 86 610 d.gajo@powiat.lublin.pl 215, piętro II
SEKRETARZ POWIATU Szacoń Grzegorz 81 52 86 600 g.szacon@powiat.lublin.pl 114, piętro I
SKARBNIK POWIATU Wójcik Jadwiga 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Opis wydziału
POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta Baran-Ćwirta Lidia 81 52 86 619 rzecznik@powiat.lublin.pl 200, piętro II przyjmuje w poniedziałki od godz. 8.00-10.30
Opis wydziału
SPECJALISTA DS. BHP ul. Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Specjalista ds. BHP
Specjalista ds. BHP Kozakowska – Całka Renata 81 52 86 614 bhp@powiat.lublin.pl 217, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Skiba Jolanta 81 52 86 605 j.skiba@powiat.lublin.pl 100, piętro I
KADRY Olchowicz Jolanta 81 52 86 613 kadry@powiat.lublin.pl 216, piętro II


kadry@powiat.lublin.pl
szkolenia@powiat.lublin.pl
j.olchowicz@powiat.lublin.pl
j.piekutowska@powiat.lublin.pl
organizacja@powiat.lublin.pl

KADRY Piekutowska Justyna 81 52 86 613 organizacja@powiat.lublin.pl 216, piętro II


kadry@powiat.lublin.pl
szkolenia@powiat.lublin.pl
j.olchowicz@powiat.lublin.pl
j.piekutowska@powiat.lublin.pl
organizacja@powiat.lublin.pl

KADRY Bronisz Iwona 81 52 86 614 i.bronisz@powiat.lublin.pl 217, piętro II
Biuro Rady i Zarządu Powiatu
KIEROWNIK BIURA Komadowska-Hordyjewska Anna 81 52 86 608 zarzad@powiat.lublin.pl 101, piętro I
Inspektor Czyżewska Karina 81 52 86 606 k.czyzewska@powiat.lublin.pl 100A piętro I
Inspektor Gołoś Izabela 81 52 86 622 i.golos@powiat.lublin.pl 100A piętro I
Inspektor Klimek Dorota 81 52 86 607 d.klimek@powiat.lublin.pl 100A, piętro I
Sekretariat Starosty Lubelskiego i Sekretarza Powiatu Dudzińska Iwona 81 52 86 600 (fax) 81 52 86 601 sekretariat@powiat.lublin.pl 114, piętro I i.dudzinska@powiat.lublin.pl
Sekretariat Wicestarosty Lubelskiego i Członka Zarządu Woch Katarzyna 81 52 86 610 sekretariatzarzad@powiat.lublin.pl 214, piętro II k.woch@powiat.lublin.pl
Referat ds. Administracyjno - Gospodarczych
KIEROWNIK REFERATU Kubaniak Łukasz 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 204a, piętro II  l.kubaniak@powiat.pl
INSPEKTOR Skwarek Joanna 81 52 86 609 administracja@powiat.lublin.pl 204a, piętro II

j.skwarek@powiat.lublin.pl

 
PORTIERZY 81 52 86 604 portiernia
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Bartoszek Małgorzata 81 52 86 603 m.bartoszek@powiat.lublin.pl parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Grabczyński Łukasz 81 52 86 603 l.grabczynski@powiat.lublin.pl parter
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Milczek Mariusz 81 52 86 603 m.milczek@powiat.lublin.pl parter
Archiwista Tomasik Jolanta 81 52 86 625 j.tomasik@powiat.lublin.pl parter
Podinspektor Buda Katarzyna 81 52 86 615 starostwo@powiat.lublin.pl k.buda@powiat.lublin.pl 115 piętro I Kancelaria ogólna
Podinspektor Suska Katarzyna 81 52 86 615 starostwo@powiat.lublin.pl k.suska@powiat.lublin.p 115 piętro I Kancelaria ogólna
INSPEKTOR Wolińska – Mazur Małgorzata 81 52 86 617 m.mazur@powiat.lublin.pl 101, piętro I
Referat ds. Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego
KIEROWNIK REFERATU Grudzień Janusz 81 52 86 625 informatyk@powiat.lublin.pl 102, piętro I

j.grudzien@powiat.lublin.pl

 Administrator systemów teleinformatycznych, sieci komputerowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej
INFORMATYK Droździel Łukasz 81 52 86 626 l.drozdziel@powiat.lublin.pl SPRAWY ZWIĄZANE Z PODPISYWANIEM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH, KORESPONDENCJĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ EPUAP
INFORMATYK Kozieł Kamil 81 52 86 627 k.koziel@powiat.lublin.pl ZGŁASZANIE PROBLEMÓW ZE SPRZĘTEM KOMPUTEROWYM, DRUKUJĄCYM I POWIELAJĄCYM
INFORMATYK Łukasz Misztal 81 52 86 628 l.misztal@powiat.lublin.pl ZGŁASZANIE PROBLEMÓW Z SYSTEM EZD ORAZ SYSTEMAMI GEODEZYJNYMI
Opis wydziału
WYDZIAŁ FINANSOWY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
SKARBNIK POWIATU Wójcik Jadwiga 81 52 86 730 skarbnik@powiat.lublin.pl 116, piętro I
Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ Szczęsna – Lipa Agnieszka 81 52 86 735 a.szczesna-lipa@powiat.lublin.pl 121, piętro I
INSPEKTOR Kucaba Anna 81 52 86 731 a.kucaba@powiat.lublin.pl 117
INSPEKTOR Pietrzak Anna 81 52 86 731 a.pietrzak@powiat.lublin.pl 117
PRACOWNIK I STOPNIA WYKONUJĄCY ZADANIA W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH Filipiak Bożena 81 52 86 732 b.filipiak@powiat.lublin.pl 118
INSPEKTOR Szostak Beata 81 52 86 732 b.szostak@powiat.lublin.pl 118
INSPEKTOR Wysmulska Aneta 81 52 86 732 a.wysmulska@powiat.lublin.pl 118
INSPEKTOR Borkowska Joanna 81 52 86 733 j.borkowska@powiat.lublin.pl 119
INSPEKTOR Kiszczyńska Sylwia 81 52 86 733 s.kiszczynska@powiat.lublin.pl 119
INSPEKTOR Pyszniak Beata 81 52 86 733 b.pyszniak@powiat.lublin.pl 119
INSPEKTOR Zagajewska Irena 81 52 86 733 i.zagajewska@powiat.lublin.pl 119
PODINSPEKTOR Danielak Paweł 81 52 86 734 p.danielak@powiat.lublin.pl 120
INSPEKTOR Maziarczyk Andrzej 81 52 86 734 a.maziarczyk@powiat.lublin.pl 120
KASJER Ostapiuk Jacek 81 52 86 736 j.ostapiuk@powiat.lublin.pl kasa-parter
Opis wydziału
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
RADCA PRAWNY, KOORDYNATOR Padewska Krystyna 81 52 86 618 zrp@powiat.lublin.pl k.padewska@powiat.lublin.pl 103, piętro I
Radca Prawny Wrzołek Małgorzata 81 52 86 620 m.wrzolek@powiat.lublin.pl 200, piętro II
Radca Prawny Zarębski Piotr 81 52 86 620 p.zarebski@powiat.lublin.pl 200, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Koper Lidia 81 52 86 630 abud@powiat.lublin.pl l.koper@powiat.lublin.pl 112, piętro I
Z-CA NACZELNIKA Golan Katarzyna 81 52 86 633 k.golan@powiat.lublin.pl 108, piętro I

Pozwolenia – gm. Głusk

Podinspektor Iwona Gancarz 81 52 86 637 i.gancarz@powiat.lublin.pl 104, piętro I Pozwolenia – gm. Wólka
Podinspektor Gagoś Dorota 81 52 86 640 d.gagos@powiat.lublin.pl 104, piętro I Pozwolenia - gm. Bełżyce, gm. Wojciechów
Inspektor Borowska Agnieszka 81 52 86 636 a.borowska@powiat.lublin.pl 104, piętro I Pozwolenia - sieci energetyczne, telekomunikacyjne
Pomoc administracyjna Ewelina Jóźwiak 81 52 86 631 e.jozwiak@powiat.lublin.pl 105, piętro I

Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe 

Pomoc administracyjna Michał Uszko 81 52 86 631 105, piętro I

Zaświadczenia o samodzielności lokali, dodatki mieszkaniowe

Inspektor Koszańska Małgorzata 81 52 86 632 107, piętro I Pozwolenia – drogi
Podinspektor Krawczyk Małgorzata 81 52 86 642 m.krawczyk@powiat.lublin.pl 107, piętro I

Pozwolenia – gm. Jastków 

Inspektor Skomorowska Marcela 81 52 86 643 107, piętro I Pozwolenia – gm. Borzechów, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew
Podinspektor Łukasz Włodarczyk 81 52 86 644 l.wlodarczyk@powiat.lublin.pl 107, piętro I

Pozwolenia – Sieci

Inspektor Mazurkiewicz Jan 81 52 86 638 j.mazurkiewicz@powiat.lublin.pl 110, piętro I

Zgłoszenia robót budowlanych: gm. Borzechów, gm. Bychawa, gm. Głusk, gm. Jabłonna, gm. Krzczonów, gm. Konopnica, gm. Niedrzwica Duża, gm. Strzyżewice, gm. Zakrzew

Inspektor Mazurek Wojciech 81 52 86 638 110, piętro I Zgłoszenia robót budowlanych: gm. Borzechów,  Bychawa,  Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Konopnica, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Zakrzew 
Inspektor Nowosielska Eleonora 81 52 86 639 e.nowosielska@powiat.lublin.pl 110, piętro I

Zgłoszenia robót budowlanych: gm. Bełżyce, gm. Jastków, gm. Garbów, gm. Niemce, gm. Wojciechów, gm. Wólka, gm. Wysokie

Inspektor Futa Anna 81 52 86 635 a.futa@powiat.lublin.pl 111, piętro I Pozwolenia – gm. Konopnica 
Podinspektor Anna Milewska 81 52 86 647 a.milewska@powiat.lublin.pl 111, piętro I Pozwolenia – gm. Garbów, Jabłonna
Inspektor Grylak-Gabriel Barbara 81 52 86 645 b.gabriel@powiat.lublin.pl 113, piętro I Pozwolenia - gm. Bychawa, Niedrzwica Duża
Inspektor Łączka – Fizia Izabela 81 52 86 646 i.laczka-fizia@powiat.lublin.pl 113, piętro I

Pozwolenia – gm. Niemce 

Inspektor Smoleń Olga 81 52 86 641 o.smolen@powiat.lublin.pl 113, piętro I Pozwolenia –gm. Głusk (część)
Podinspektor Włodarczyk Damian 81 52 86 634 d.wlodarczyk@powiat.lublin.pl 113, piętro I Pozwolenia - gm. Niemce
Opis wydziału
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Grykałowski Zbigniew 81 52 86 670 osr@powiat.lublin.pl 211, piętro II z.grykalowski@powiat.lublin.pl
Z-Ca NACZELNIKA Klimek Adam 81 52 86 672 a.klimek@powiat.lublin.pl 205, piętro II
Inspektor Berecki Marcin 81 52 86 671 m.berecki@powiat.lublin.pl 204, piętro II Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna
Podinspektor Dobosz Marcin 81 52 86 671 m.dobosz@powiat.lublin.pl 204, piętro II Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna
Podinspektor Gaweł Dariusz 81 52 86 671 d.gawel@powiat.lublin.pl 204, piętro II Wyręb, oznakowanie i legalizacja drewna
Inspektor Węgrzyn-Stańska Małgorzata 81 52 86 671 m.wegrzyn@powiat.lublin.pl 204, piętro II
Inspektor Sobiesiak Edyta 81 52 86 673 e.sobiesiak@powiat.lublin.pl 206, piętro II Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
Inspektor Tokarz Małgorzata 81 52 86 673 m.tokarz@powiat.lublin.pl 206, piętro II Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
Inspektor Jagodzińska Lidia 81 52 86 675 l.jagodzinska@powiat.lublin.pl 212, piętro II Karty wędkarskie, rejestracja sprzętu pływającego
Inspektor Wąsik Anna 81 52 86 675 a.wasik@powiat.lublin.pl 212, piętro II Gospodarka odpadami
Inspektor Dudek Jarosław 81 52 86 676 j.dudek@powiat.lublin.pl 213, piętro II Emisja gazów i pyłów
Geolog Powiatowy Kowalczyk Grzegorz 81 52 86 676 g.kowalczyk@powiat.lublin.pl 213, piętro II Koncesja na wydobywanie kopalin
Inspektor Litwińczuk Sylwia 81 52 86 674 s.litwinczuk@powiat.lublin.pl 210, piętro II Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
Inspektor Olchowicz Marzena 81 52 86 674 m.olchowicz@powiat.lublin.pl 210, piętro II Wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego
Opis wydziału
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH fax. 81 52 86 722 Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Niedźwiadek Zbigniew 81 52 86 720 kryzys@powiat.lublin.pl 209, piętro II

z.niedzwiadek@powiat.lublin.pl

 
Inspektor Dziura Mieczysław 81 52 86 723 m.dziura@powiat.lublin.pl 208, piętro II
Inspektor Krasnodębska Monika 81 52 86 721 m.krasnodebska@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Inspektor Oklińska Agnieszka 81 52 86 724 a.oklinska@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Inspektor Mirosław Ryszard 81 52 86 724 r.miroslaw@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Inspektor Skoczylas Marzena 81 52 86 725 m.skoczylas@powiat.lublin.pl 207, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ EDUKACJI, PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH Budynek Główny, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Brudzisz-Janiszewska Beata 81 52 86 650 eks@powiat.lublin.pl 219, piętro II

b.janiszewska@powiat.lublin.pl

 
Z-CA NACZELNIKA Kozik Elżbieta 81 52 86 656 e.kozik@powiat.lublin.pl 222, piętro II
Inspektor Mielnik Katarzyna 81 52 86 653 k.mielnik@powiat.lublin.pl 221, piętro II  
Inspektor Dziuba Tomasz 81 52 86 654 t.dziuba@powiat.lublin.pl 220, piętro II
Inspektor Głąb Julita 81 52 86 652 j.glab@powiat.lublin.pl 220, piętro II
Inspektor Kowalik Paweł 81 52 86 655 p.kowalik@powiat.lublin.pl 220, piętro II  
Inspektor Toporowska-Lebiocka Magdalena 81 52 86 651 m.toporowska@powiat.lublin.pl 220, piętro II
Inspektor Cygan Aneta 81 52 86 658 a.cygan@powiat.lublin.pl 218, piętro II
Inspektor Dziuba Barbara 81 52 86 659 b.dziuba@powiat.lublin.pl 218, piętro II  
Podinspektor Katarzyna Petryszak 81 52 86 657 k.petryszak@powiat.lublin.pl 218, piętro II  
Inspektor Gajur-Solarz Magdalena m.gajur-solarz@powiat.lublin.pl
Opis wydziału
WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY POMOCOWYCH Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Kotarska Małgorzata 81 52 86 660 igm@powiat.lublin.pl A106, piętro I

m.kotarska@powiat.lublin.pl

 
Z-CA NACZELNIKA Masłowski Mariusz 81 52 86 665 m.maslowski@powiat.lublin.pl A103, piętro I
Inspektor Tomczyk Anna 81 52 86 665 a.tomczyk@powiat.lublin.pl A103, piętro I
Inspektor Drzazga Agnieszka 81 52 86 661 a.drzazga@powiat.lublin.pl A101, piętro I
Inspektor Mitura Monika 81 52 86 661 m.mitura@powiat.lublin.pl A101, piętro I
Podinspektor Pietrzak Marlena 81 52 86 662 marlena.pietrzak@powiat.lublin.pl A101a, piętro I
Inspektor Rzucidło Małgorzata 81 52 86 662 m.rzucidlo@powiat.lublin.pl A101a, piętro I
Inspektor Lipińska Marta 81 52 86 664 m.lipinska@powiat.lublin.pl A107, piętro I
Inspektor Serwicki Artur 81 52 86 664 a.serwicki@powiat.lublin.pl A107, piętro I
Podinspektor Wójciak Agnieszka 81 52 86 667 a.wojciak@powiat.lublin.pl A108, piętro I
Referat ds. Zamówień Publicznych
KIEROWNIK REFERATU Wieleba Agnieszka 81 52 86 663 a.wieleba@powiat.lublin.pl A102, piętro I
Opis wydziału
WYDZIAŁ AUDYTU, KONTROLI I JAKOŚCI Budynek A, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Jarosz Mirosław 81 52 86 710 akj@powiat.lublin.pl A104, piętro I

m.jarosz@powiat.lublin.pl

 
Inspektor Juszka Katarzyna 81 52 86 711 k.juszka@powiat.lublin.pl A105, piętro I
Inspektor Boroch Barbara 81 52 86 713 b.boroch@powiat.lublin.pl 202, piętro II
Podinspektor Masłowska Joanna 81 52 86 712 j.maslowska@powiat.lublin.pl 203, piętro II
Audytor wewnętrzny Tulej Paweł 81 52 86 712 p.tulej@powiat.lublin.pl 203, piętro II
Opis wydziału
WYDZIAŁ GEODEZJI Budynek 7A, ul.Spokojna 7A Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Wójcik Romualda 81 52 86 680 geodezja@powiat.lublin.pl 204, piętro II

r.wojcik@powiat.lublin.pl

 
Z-ca Naczelnika Zieliński Dariusz 81 52 86 698 d.zielinski@powiat.lublin.pl 201, piętro II Kontrola operatów
Inspektor Sadurski Paweł 81 52 86 682 p.sadurski@powiat.lublin.pl 02, parter Ewidencja gruntów i budynków –gm. Niemce
Pomoc administracyjna Ruta Barbara 81 52 86 683 b.ruta@powiat.lublin.pl 03, parter Ewidencja gruntów i budynków
Pomoc administracyjna Szuster Agnieszka 81 52 86 683 a.szuster@powiat.lublin.pl 03, parter Ewidencja gruntów i budynków
Pomoc administracyjna Wudarska Magdalena 81 52 86 684 m.wudarska@powiat.lublin.pl 04, parter Ewidencja gruntów i budynków – gm. Głusk
Podinspektor Nagnajewicz Krystyna 81 52 86 693 k.nagnajewicz@powiat.lublin.pl 101, piętro I Aktualizacja mapy numerycznej
Podinspektor Paszkiewicz Anna 81 52 86 685 a.paszkiewicz@powiat.lublin.pl 102, piętro I Ewidencja gruntów i budynków – gm. Konopnica
Pomoc administracyjna Stefaniak Grzegorz 81 52 86 686 g.stefaniak@powiat.lublin.pl 103, piętro I Aktualizacja mapy numerycznej
Pomoc administracyjna Wójcik Zbigniew 81 52 86 686 z.wojcik@powiat.lublin.pl 103, piętro I Aktualizacja mapy numerycznej
Podinspektor Cholewa Łukasz 81 52 86 686 l.cholewa@powiat.lublin.pl 103, piętro I Kontrola operatów
Inspektor Grabowska Katarzyna 81 52 86 686 k.grabowska@powiat.lublin.pl 103, piętro I
Inspektor Kamińska Bożena 81 52 86 687 b.kaminska@powiat.lublin.pl 104, piętro I Ewidencja gruntów i budynków – gm. Wólka
Inspektor Kucięba Michał 81 52 86 689 m.kucieba@powiat.lublin.pl 202, piętro II Ewidencja gruntów i budynków – gm. Jastków 
Inspektor Kiljanek – Kędzierska Ewa 81 52 86 688 e.kiljanek@powiat.lublin.pl 203, piętro II Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów.
Młodszy referent Krzysztoń Kinga 81 52 86 688 k.krzyszton@powiat.lublin.pl 203, piętro II Ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów
BIURO PROJEKTU E-GEODEZJA CYFROWY ZASÓB GEODEZYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Główny specjalista Inżynier projektu Michał Zawiślak 725-725-410 m.zawislak@powiat.lublin.pl
Kierownik Projektu Romualda Wójcik 507-195-949 r.wojcik@powiat.lublin.pl
Główny specjalista Inżynier projektu Dariusz Zieliński 887-871-195 d.zielinski@powiat.lublin.pl
Główny specjalista Inżynier projektu Albert Wójcik 503 354 104 a.wojcik@powiat.lublin.pl
Asystent kierownika projektu Magdalena Jakubusek 725-725-408 m.jakubusek@powiat.lublin.pl
Inspektor – Specjalista ds. finansów projektu Katarzyna Zawłocka 725-725-404 k.zawlocka@powiat.lublin.pl
Inspektor – Koordynator powiatowy projektu Tomasz Banaszek 507-195-939 t.banaszek@powiat.lublin.pl
Inspektor – Koordynator powiatowy projektu Marta Wołoszyn 725-725-406 m.woloszyn@powiat.lublin.pl
Inspektor – Koordynator powiatowy projektu Anna Zawiślak 725-725-403 a.zawislak@powiat.lublin.pl
Inspektor – Koordynator powiatowy projektu Ewa Ratkiewicz – Rola 725-725-407 e.ratkiewicz@powiat.lublin.pl
FILIA W BEŁŻYCACH
KIEROWNIK FILII Ćwikliński Robert 81 517 20 28 belzyce.geo@powiat.lublin.pl 201, piętro II

r.cwiklinski@powiat.lublin.pl

 
Inspektor Siuda Danuta 81 516 27 35 d.siuda@powiat.lublin.pl 206, piętro II Ewidencja gruntów i budynków
FILIA W BEŁŻYCACH
Inspektor Rak Agnieszka 81 517 20 28 a.rak@powiat.lublin.pl 205, piętro II Ewidencja gruntów i budynków
FILIA W BYCHAWIE
KIEROWNIK FILII Rymarz Dariusz 81 566 00 60 bychawa.geo@powiat.lublin.pl

d.rymarz@powiat.lublin.pl

 
FILIA W BYCHAWIE
Podinspektor Ignatowska Urszula 81 566 00 34 u.ignatowska@powiat.lublin.pl Ewidencja gruntów i budynków
Podinspektor Olejarz Mieczysław 81 566 00 34 m.olejarz@powiat.lublin.pl Ewidencja gruntów i budynków
Pomoc administracyjna Weronika Kostrzewa 81 566 00 34 w.kostrzewa@powiat.lublin.pl Ewidencja gruntów i budynków
FILIA W BYCHAWIE ul. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa Obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew
Inspektor Godoś Anna 81 566 00 34 a.godos@powiat.lublin.pl Ewidencja gruntów i budynków
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - REFERAT
KIEROWNIK REFERATU Kawiak Agnieszka 81 52 86 692 a.kawiak@powiat.lublin.pl 6, parter
Inspektor Boruch Joanna 81 52 86 699 j.boruch@powiat.lublin.pl 10, parter
Inspektor Górny Maciej 81 52 86 699 m.gorny@powiat.lublin.pl 10, parter
Inspektor Burdzanowski Hubert 81 52 86 691 h.burdzanowski@powiat.lublin.pl 7, parter
Pomoc administracyjna Kowalik Ilona 81 52 86 691 i.kowalik@powiat.lublin.pl 7, parter
Podinspektor Słowińska Dorota 81 52 86 691 d.slowinska@powiat.lublin.pl 7, parter
Inspektor Janczur Monika 81 52 86 697 m.janczur@powiat.lublin.pl 8, parter
Inspektor Krajewski Michał 81 52 86 690 m.krajewski@powiat.lublin.pl 9, parter Sprzedaż map
Inspektor Żurek Dorota 81 52 86 690 d.zurek@powiat.lublin.pl 9, parter SPRZEDAŻ MAP
ZESPÓŁ UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PRZEWODNICZĄCA ZUDP Słomka Agnieszka 81 52 86 694 zud@powiat.lublin.pl A110, piętro I

a.slomka@powiat.lublin.pl

 
Podinspektor Domin Agnieszka 81 52 86 695 a.domin@powiat.lublin.pl A109, piętro I
Inspektor Mitrut Wiesława 81 52 86 695 w.mitrut@powiat.lublin.pl A109, piętro I
Podinspektor Skowronek Iwona 81 52 86 695 i.skowronek@powiat.lublin.pl A109, piętro I
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Głusk, Jastków, Konopnica, Niemce, Wólka
BIURO PROJEKTU E-GEODEZJA CYFROWY ZASÓB GEODEZYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 20-072 Lublin, ul. Czechowska 2, I piętro Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
.. brak stanowisk ..
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Krzczonów, Wysokie, Zakrzew
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Budynek B, ul.Spokojna 9 Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
NACZELNIK WYDZIAŁU Czeńczyk Krystyna 81 52 86 702 wktd@powiat.lublin.pl 7, parter

k.czenczyk@powiat.lublin.pl

 
Z-CA NACZELNIKA Chachuła Artur 81 52 86 703 a.chachula@powiat.lublin.pl 6, parter
Inspektor Buda Stanisław 81 52 86 706 s.buda@powiat.lublin.pl 8, parter
Inspektor Czerwiński Leszek 81 52 86 706 l.czerwinski@powiat.lublin.pl 8, parter
Inspektor Dudziński Krzysztof 81 52 86 706 k.dudzinski@powiat.lublin.pl 8, parter
Inspektor Jarosław Mełgwa 81 52 86 706 j.melgwa@powiat.lublin.pl 8, parter
Inspektor Koza Małgorzata 81 52 86 706 m.koza@powiat.lublin.pl 8, parter
Inspektor Jarosz Anna 81 52 86 705 a.jarosz@powiat.lublin.pl 4, parter
Inspektor Łakota Natalia 81 52 86 705 n.lakota@powiat.lublin.pl 4, parter Prawa jazdy
Inspektor Szymaniak Małgorzata 81 52 86 705 m.szymaniak@powiat.lublin.pl 4, parter PRAWA JAZDY
Inspektor Kosno Aleksandra 81 52 86 704 a.kosno@powiat.lublin.pl 3, parter PRAWA JAZDY ZATRZYMANE
Inspektor Kręcisz Emilia 81 52 86 704 e.krecisz@powiat.lublin.pl 3, parter PRAWA JAZDY ZATRZYMANE
Podinspektor Piotr Adamczyk 81 52 86 700, 81 52 86 701 p.adamczyk@powiat.lublin.pl niski parter REJESTRACJA POJAZDÓW
Inspektor Goral Aneta 81 52 86 700, 81 52 86 701 a.goral@powiat.lublin.pl niski parter REJESTRACJA POJAZDÓW
Inspektor Kozieł Renata 81 52 86 700, 81 52 86 701 r.koziel@powiat.lublin.pl niski parter REJESTRACJA POJAZDÓW
Podinspektor Miszczuk Stanisława 81 52 86 700, 81 52 86 701 s.miszczuk@powiat.lublin.pl niski parter REJESTRACJA POJAZDÓW
Inspektor Sobczak Tomasz 81 52 86 700, 81 52 86 701 t.sobczak@powiat.lublin.pl niski parter REJESTRACJA POJAZDÓW
Inspektor Smoderek Hanna 81 52 86 700, 81 52 86 701 h.smoderek@powiat.lublin.pl niski parter REJESTRACJA POJAZDÓWv
Inspektor Wilk Jolanta 81 52 86 700, 81 52 86 701 j.wilk@powiat.lublin.pl niski parter REJESTRACJA POJAZDÓW
Inspektor Berdak Jan 81 52 86 707 j.berdak@powiat.lublin.pl niski parter PUNKT PRZYJĘĆ
FILIA W BEŁŻYCACH
KIEROWNIK FILII Wnukowski Leszek 81 516 10 42 (fax) l.wnukowski@powiat.lublin.pl 203a
Inspektor Krusiński Sylwester 81 516 10 42 s.krusinski@powiat.lublin.pl 203
Inspektor Nowak Teresa 81 517 34 48 t.nowak@powiat.lublin.pl 204
Inspektor Wójtowicz Halina 81 517 34 48 h.wojtowicz@powiat.lublin.pl 204 Prawa jazdy
FILIA W BYCHAWIE
KIEROWNIK FILII Pietrzak Andrzej 81 566 21 72 (fax) an.pietrzak@powiat.lublin.pl
Inspektor Mardoń Tadeusz 81 566 21 71 t.mardon@powiat.lublin.pl
Filia w Bychawie
Inspektor Popławski Michał 81 566 21 71 m.poplawski@powiat.lublin.pl
FILIA W BYCHAWIE
Inspektor Sobaszek Andrzej 81 566 21 71 a.sobaszek@powiat.lublin.pl
FILIA W BYCHAWIE
Inspektor Wrzołek Anna 81 566 21 71 a.wrzolek@powiat.lublin.pl
FILIA W NIEDRZWICY DUŻEJ
Inspektor Ostrowska - Filipowicz Anna 81 517 40 44 a.ostrowska@powiat.lublin.pl
Inspektor Podkowińska Halina 81 517 40 44 h.podkowinska@powiat.lublin.pl
Opis wydziału
Obsługuje gminy: Niemce, Jastków, Garbów, Konopnica, Głusk, Wólka