Godziny pracy i obsługi klienta

Godziny pracy urzędu:

     poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
     wtorek 7.00 - 17.00 (wybrane wydziały - szczegóły poniżej)

Godziny Obsługi Klienta:

Kasa (ul. Spokojna 9, parter głównego budynku Starostwa):

     poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7.45 - 15.00
     wtorek 7.00 - 17.00 
     przerwa 10.15-10.30 oraz 14.15-14.30

Wydział Komunikacji:

Obsługa klienta odbywa się w godzinach:

      poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7.45-15.00
      wtorki 7.00 - 17.00

Realizowane zadania (ds. praw jazdy):
o    zakładanie profilu kierowcy dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień prawa jazdy,
o    zamawianie i wydawanie praw jazdy,
o    wydawanie międzynarodowego prawa jazdy
o    wymiana praw jazdy,
o    potwierdzenie kwalifikacji zawodowej,
o    zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
o    przywracanie uprawnień praw jazdy cofniętych np. ze względu na stan zdrowia,
o    wydawanie zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami.

Realizowane zadania (ds. rejestracji pojazdów):
o    Weryfikacja dokumentów do rejestracji pojazdów,
o    Rejestracja pojazdów,
o    Wpisywanie adnotacji do dowodów rejestracyjnych,
o    Wydawanie dowodów rejestracyjnych,
o    Przyjmowanie zgłoszeń sprzedaży.

Wydział Organizacyjny (Referat ds. Informatyki i Społeczeństwa Informacyjnego; wieloosobowe stanowisko ds. obsługi klienta): 7:00 – 17:00

Wydział Architektoniczno – Budowlany: 7:00 – 17:00

Wydział Geodezji z wyłączeniem filii: 7:00 – 17:00

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 7:00 – 17:00

Pozostałe Wydziały i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Lublinie od poniedziałku do piątku pracować będą w godzinach od 7:30 – 15:30.