Wykaz e-usług

Zdjęcie Artykułu

Powiatowe Centrum Certyfikacji

Uzyskanie certyfikatu wydanego przez Powiatowe Centrum Certyfikacji umożliwia złożenie wniosku drogą elektroniczną w Starostwie Powiatowym w Lublinie Wnioski złożone w ten sposób mają tą samą ważność, co dokumenty dostarczone osobiście do urzędu i podpisane własnoręcznie przez klienta.

Przejdź do strony Powiatowego Centrum Certyfikacji

 

Powiatowe Centrum Certyfikacji powstało w ramach projektu "Budowa zintegrowanej infrastruktury w Powiecie Lubelskim"  projekt współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013. 

Powrót