RPO

Zdjęcie Artykułu

Dostosowanie DPS Matczyn do obowiązujących przepisów prawa

Numer umowy RPLU.08.04.00-06-022/09-01
Beneficjent Powiat Lubelski
Wartość projektu 2 493 306,66 PLN
Dofinansowanie UE 1 979 245,71 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.4. Pomoc społeczna/
Data podpisania umowy 30-12-2010
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Bełżyce

Powrót