Skład Zarządu Powiatu w Lublinie

Starosta Lubelski -   Paweł Pikula

Urodzony w 1960 r. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, następnie studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej o specjalności „Informatyka w zarządzaniu” oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Menedżer Administracji Publicznej. Zdał także egzamin państwowy na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 1992 r. był zastępcą Burmistrza Miasta Bychawa, a od 1998 r. Wicestarostą Lubelskim. W 2001 r. objął stanowisko Starosty Lubelskiego i pełni ją nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Od czterech kadencji jest radnym Powiatu Lubelskiego, Przewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach  oraz członkiem Zarządu Powiatu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie. W 2007 roku wybrany został na stanowisko Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.  Od 2008 r. jest Prezesem Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”.

  


Wicestarosta Lubelski -  
Robert Wójcik

Urodzony w 1964 r. w Puławach. Absolwent UMCS w Lublinie oraz doktor nauk humanistycznych KUL. Prowadził działalnośc reklamowo-wydawniczą, pracował w Starostwie Powiatowym w Lublinie gdzie zajmował sie m.in. redagowaniem pisma "Panorama Powiatu". Pracował też w Urzedzie Marszałkowskim Województwa Lubelkskiego. Od 2005 roku Dyrektor Biura Poselskiego Jana Łopaty. W latach 2006-2010 Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego. Funkcję Wicestarosty Lubelskiego sprawuje od 2010 roku. Był również Radnym Gminy Garbów oraz Radnym Powiatu Lubelskiego. Jest przewodniczacym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Garbowie oraz Członkiem Towarzystwa Naukowego KUL. Członek załozyciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej i wydawanego przez nie pisma "Głos Garbowa". Jest autorem książek (Kościoły Garbowa, Garbów 1997; Historia Cukrowni "Garbów", Lublin 2010), prac zbiorowych oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce społecznej, kulturalnej i historycznej.

 

 Członek Zarządu -Dariusz Gajo

Urodzony w 1970r. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Rolniczo Pedagogicznej w Siedlcach. Następnie studia podyplomowe w zakresie Rachunkowość i finanse w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie a także studia podyplomowe w zakresie Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.W 1999r. rozpoczął pracę w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie. Od 12 grudnia 2001 na stanowisku Kierownika a następnie Naczelnika Wydziału. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Członka Zarządu Powiatu w Lublinie. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

 

 

 

 Członek Zarządu - Anna Grzywaczewska

Członek Zarządu- Edward Jarzynka