Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach

18-03-2013

ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce

tel. 81 517 27 74

kontakt e-mail: zst@zst-belzyce.pl

www.zst-belzyce.pl

Historia szkoły: Pierwsze wzmianki o powstaniu szkoły sięgają lat 70. XX wieku, kiedy decyzją ówczesnych władz wojewódzkich powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Jastkowie. Następnie szkołę przeniesiono do Babina, gdzie zaczęło funkcjonować 3-letnie Technikum Rolnicze. Po upływie kilku lat szkołę przeniesiono do Zespołu Szkół w Bełżycach. Wzrost zainteresowania szkołą sprawił, iż w 1992 roku przeniesiono placówkę do obiektów po zlikwidowanym POM w Bełżycach przy ulicy Przemysłowej 44, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

Obecnie szkoła dysponuje: dobrze wyposażonymi klasopracowniami i salami komputerowymi, warsztatami szkolnymi z pracowniami przedmiotów zawodowych, pracowniami przedmiotów gastronomicznych, pracownią hotelarską, salą gimnastyczną, siłownią, centrum multimedialnym, biblioteką, gabinetami pielęgniarki szkolnej, pedagoga i logopedy. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla kucharza małej gastronomii.

W szkole funkcjonują cztery typy szkół: 4-letnie technikum dla młodzieży, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoła policealna.

Młodzież uczestniczy w wielu projektach i programach, rozwija kontakty ze szkołami poza granicami kraju.
Zapraszamy na stronę internetową: www.zst-belzyce.pl

 

Powrót

Szkoły

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach

18-03-2013

ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce

tel. 81 517 27 74

kontakt e-mail: zst@zst-belzyce.pl

www.zst-belzyce.pl

Historia szkoły: Pierwsze wzmianki o powstaniu szkoły sięgają lat 70. XX wieku, kiedy decyzją ówczesnych władz wojewódzkich powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Jastkowie. Następnie szkołę przeniesiono do Babina, gdzie zaczęło funkcjonować 3-letnie Technikum Rolnicze. Po upływie kilku lat szkołę przeniesiono do Zespołu Szkół w Bełżycach. Wzrost zainteresowania szkołą sprawił, iż w 1992 roku przeniesiono placówkę do obiektów po zlikwidowanym POM w Bełżycach przy ulicy Przemysłowej 44, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

Obecnie szkoła dysponuje: dobrze wyposażonymi klasopracowniami i salami komputerowymi, warsztatami szkolnymi z pracowniami przedmiotów zawodowych, pracowniami przedmiotów gastronomicznych, pracownią hotelarską, salą gimnastyczną, siłownią, centrum multimedialnym, biblioteką, gabinetami pielęgniarki szkolnej, pedagoga i logopedy. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla kucharza małej gastronomii.

W szkole funkcjonują cztery typy szkół: 4-letnie technikum dla młodzieży, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz szkoła policealna.

Młodzież uczestniczy w wielu projektach i programach, rozwija kontakty ze szkołami poza granicami kraju.
Zapraszamy na stronę internetową: www.zst-belzyce.pl

 

Powrót