Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach

18-03-2013

ul. Różana 8, 21-025 Niemce

tel. 81 756 14 78 ,

fax 81 756 27 50

kontakt e-mail: zso.niemce@powiat.lublin.pl

www.zspniemce.pl

Facebook : facebook.com/zspniemce

 

ZOBACZ WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szkoła działa w miejscowości Niemce od 1957 r. Poprzez kolejne lata przekształcała się dostosowując do wymogów oświatowych i potrzeb edukacyjnych. W 1991r. stała się samodzielną jednostką.

Znajduje się w centrum miejscowości, w której jest posadowiona, przy trasie krajowej Lublin – Białystok, 15 km od Lublina i 15 km od Lubartowa.

Kształcenie odbywa się w następujących typach szkół: Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Szkoła proponuje również kształcenie na kursach kwalifikacyjnych.

Szkoła współpracuje z uczelniami i szkołami wyższymi(UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy, WSEI, WSPiA). Uczniowie i nauczyciele ZSP w Niemcach uczestniczą w projektach różnego typu, np.: „ Moje ambicje, moja przyszłość”, „Szkoła dobrych umiejętności”, Projekt IT Szkoła, Akademia CISCO. Najnowszy to projekt „Przepustka na rynek pracy” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” , który będzie realizowany od września 2013 r. we współpracy z partnerem zagranicznym (z Włoch).

Rozwijamy umiejętności społeczne i obywatelskie młodzieży poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach organizowanych przez instytucje i uczelnie.

Zapraszamy na stronę internetową: www.zspniemce.pl

 

 

Powrót

Szkoły

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach

18-03-2013

ul. Różana 8, 21-025 Niemce

tel. 81 756 14 78 ,

fax 81 756 27 50

kontakt e-mail: zso.niemce@powiat.lublin.pl

www.zspniemce.pl

Facebook : facebook.com/zspniemce

 

ZOBACZ WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

 

Szkoła działa w miejscowości Niemce od 1957 r. Poprzez kolejne lata przekształcała się dostosowując do wymogów oświatowych i potrzeb edukacyjnych. W 1991r. stała się samodzielną jednostką.

Znajduje się w centrum miejscowości, w której jest posadowiona, przy trasie krajowej Lublin – Białystok, 15 km od Lublina i 15 km od Lubartowa.

Kształcenie odbywa się w następujących typach szkół: Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Policealnej Szkole Zawodowej dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Szkoła proponuje również kształcenie na kursach kwalifikacyjnych.

Szkoła współpracuje z uczelniami i szkołami wyższymi(UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy, WSEI, WSPiA). Uczniowie i nauczyciele ZSP w Niemcach uczestniczą w projektach różnego typu, np.: „ Moje ambicje, moja przyszłość”, „Szkoła dobrych umiejętności”, Projekt IT Szkoła, Akademia CISCO. Najnowszy to projekt „Przepustka na rynek pracy” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” , który będzie realizowany od września 2013 r. we współpracy z partnerem zagranicznym (z Włoch).

Rozwijamy umiejętności społeczne i obywatelskie młodzieży poprzez uczestnictwo w konferencjach, seminariach organizowanych przez instytucje i uczelnie.

Zapraszamy na stronę internetową: www.zspniemce.pl

 

 

Powrót