Edukacja

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

18-03-2013

ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

tel., fax – 81  517 23 62

kontakt e-mail: zs.belzyce@powiat.lublin.pl

www.zs-belzyce.edu.pl

Historia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach datuje się od dnia 1 września 1953 r., kiedy to otworzono szkołę ogólną jedenastolatkę pod nazwą: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach”. W ciągu 60 lat zaszło wiele zmian wskazujących na stały rozwój i doskonalenie jednostki.

Szkoła zlokalizowana jest w budynkach przy ulicy Bychawskiej 4 i Wilczyńskiego 98 .

W obiektach przy ulicy Bychawskiej znajdują się m.in.: pracownie przedmiotowe, komputerowe, Centrum Informacji z biblioteką szkolną, sala gimnastyczna, gabinet pedagoga szkolnego i pielęgniarki, sekretariat szkoły, boisko sportowe.

W obiektach przy ulicy Wilczyńskiego 98 znajdują się przede wszystkim doskonale wyposażone pracownie do zajęć praktycznych oraz Podstawowa Stacja Obsługi Samochodów.

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, ze szkołą w Erlensee z Niemiec oraz innymi w ramach programów Comenius i Leonardo da Vinci.
Zapraszamy na stronę internetową: www.zs-belzyce.edu.pl


 
Powrót

Szkoły

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach

18-03-2013

ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

tel., fax – 81  517 23 62

kontakt e-mail: zs.belzyce@powiat.lublin.pl

www.zs-belzyce.edu.pl

Historia Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach datuje się od dnia 1 września 1953 r., kiedy to otworzono szkołę ogólną jedenastolatkę pod nazwą: „Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach”. W ciągu 60 lat zaszło wiele zmian wskazujących na stały rozwój i doskonalenie jednostki.

Szkoła zlokalizowana jest w budynkach przy ulicy Bychawskiej 4 i Wilczyńskiego 98 .

W obiektach przy ulicy Bychawskiej znajdują się m.in.: pracownie przedmiotowe, komputerowe, Centrum Informacji z biblioteką szkolną, sala gimnastyczna, gabinet pedagoga szkolnego i pielęgniarki, sekretariat szkoły, boisko sportowe.

W obiektach przy ulicy Wilczyńskiego 98 znajdują się przede wszystkim doskonale wyposażone pracownie do zajęć praktycznych oraz Podstawowa Stacja Obsługi Samochodów.

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Mechaniczne, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi, ze szkołą w Erlensee z Niemiec oraz innymi w ramach programów Comenius i Leonardo da Vinci.
Zapraszamy na stronę internetową: www.zs-belzyce.edu.pl


 
Powrót