Oferta edukacyjna szkół

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach

W Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach wykształcenie zdobyć można w Technikum Zawodowym, Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.

W Technikum Zawodowym wchodzącym w skład Zespołu można uzyskać tytuł technika: HOTELARSTWA, ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI.

W zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie zdobędą wykształcenie w zawodach takich jak: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oraz nowość KIEROWCA MECHANIK. 

[PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ ZSTR W PIOTROWICACH]

 

Powrót