Oferta edukacyjna szkół

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli wykształcenie zdobyć można w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Szkole Policealnej oraz Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.

W Technikum wchodzącym w skład Zespołu można uzyskać tytuł technika: PSZCZELARSTWA, ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH , KELNERA, TECHNIKA AGROBIZNESU, TECHNIKA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, TECHNIKA TURYSTKI WIEJSKIEJ.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie zdobędą wykształcenie w zawodach takich jak: KUCHARZ, CUKIERNIK oraz nowo otwartych kierunkach : PIEKARZ (nowy zawód), JEŹDZIEC (nowy zawód)

W Szkole Policealnej wykształcić się można w kierunkach: TECHNIK INFORMATYK, OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA oraz TECHNIK ADMINISTARCJI.

W Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych planowane jest utworzenie klas: JĘZYKOWEJ, SPORTOWEJ oraz MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNEJ.

Powrót