Oferta edukacyjna szkół

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach (oferta edukacyjna)

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach wykształcenie zdobyć można w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w Policealnej Szkole Zawodowej i Liceum dla dorosłych.

W roku szkolnym 2016/2017 w Liceum planowane jest utworzenie dwóch klas: POLICYJNO-PRAWNEJ I KLASY MENEDŻERSKO-HANDLOWEJ.

W Technikum wchodzącym w skład ZS. Ponadgimnazjalnych będzie można zdobyć wykształcenie w zawodzie: TECHNIK AGROBIZNESU, TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, TECHNIK HANDLOWIEC, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH oraz TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej wykształcenie będzie można zdobyć w takich zawodach jak: OGRODNIK, SPRZEDAWCA, FRYZJER oraz MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową szkoły: http://www.zspniemce.pl/

 

Powrót