Oferta edukacyjna szkół

Zdjęcie Artykułu

Zespół Szkół Kopernika w Bełżycach (oferta edukacyjna)

W roku szkolnym w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach wykształcenie zdobyć będzie można w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Technikum Mechanicznym oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej.

W Liceum Ogólnokształcącym planowane jest utworzenie następujących klas: KLASA HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie), KLASA EUROPEJSKA ( rozszerzenia: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski), KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA , KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ

W Technikum wchodzącym w skład ZS. Ponadgimnazjalnych będzie można uzyskać tytuł technika: GEODETY, INFORMATYKA, TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY, TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ( NOWY KIERUNEK ) oraz TECHNIKA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ( NOWY KIERUNEK ). W Technikum Mechanicznym uczniowie będą mogli uzyskać tytuł TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej wykształcenie będzie można zdobyć w takich zawodach jak: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH, FRYZJER, ŚLUSARZ, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  W BUDOWNICTWIE, MONTER SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH, KUCHARZ, CUKIERNIK

Z dniem 1.09.2016 r. nastąpi włączenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Reorganizacja szkół nie będzie miała wpływu na sposób rekrutacji, a kształcenie odbywać się będzie w dotychczasowych budynkach i miejscach. Zespoły prowadzą elektroniczny nabór, a dokumenty potwierdzające wybór szkoły należy składać do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.

[FILM PROMOCYJNY ZS IM. T. KOŚCIUSZKI W BEŁŻYCACH]

 

Powrót