Panorama powiatu

 
 
 
Panorama Powiatu to dwumiesięcznik społeczno-kulturalny wydawany przez Powiat Lubelski bezpłatnie już od 14 lat czyli od 1999 roku. Gazeta wydawana jest w formie papierowej w nakładzie 2000 egzemplarzy ale dostępna jest również w wersji elektronicznejJest to czasopismo, w którym na bieżąco informujemy o nowych przedsięwzięciach i projektach realizowanych przez Powiat Lubelski, poruszamy aktualne problemy dotyczące mieszkańców powiatu ale również podkreślamy sukcesy z ich udziałem. Często w rozmowach z władzami komentujemy nowe pomysły zmian w przepisach prawa oraz możliwości rozwoju gospodarki, lokalnego rynku pracy i turystyki. W naszym periodyku prezentujemy również dokonania sportowe, naukowe i plastyczne dzieci i młodzieży z naszych szkół.

Panorama Powiatu „żyje” sprawami ważnymi dla nas wszystkich dlatego gorąco zachęcam do lektury i przesyłania artykułów i zdjęć abyśmy mogli wspólnie tworzyć naszą gazetę.

Adres: Redakcja „Panoramy Powiatu”
20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
tel. 81 52 86 606
e-mail: redaktor@powiat.lublin.pl

punkty kolportażu:
  • Siedziba Starostwa Powiatowego w Lublinie
  • Urzędy Gmin