Konkurs Wieńców Dożynkowych 2017

Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych 2017 r.

Wzorem lat ubiegłych Powiat Lubelski jest organizatorem Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych, który odbędzie się 27 sierpnia 2017r. na terenie Lotniska Sportowego w Radawcu Dużym podczas dożynek. Głównym celem Konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji wykonywania wieńców, promowanie dorobku kulturowego wsi polskiej oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem, Gminy zgłaszają do Konkursu po dwa wieńce. Jeden w kategorii wieńców tradycyjnych i jeden w kategorii wieńców współczesnych. Wieńce mogą być wykonywane indywidualnie lub zbiorowo.

W obydwu kategoriach Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do Starostwa Powiatowego w Lublinie drogą elektroniczną na adres: b.dziuba@powiat.lublin.pl (w temacie: Zgłoszenie do KONKURSU). Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 21 sierpnia 2017 r. (poniedziałek), o godz. 12-tej.

 

Załaczniki: