Dożynki 2016 - Aktualności

Zdjęcie Artykułu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ IMPREZY „DOŻYNKI - RADAWIEC 2016”

01-07-2016

 

 1. ORGANIZATOR

  Powiat Lubelski
  ul. Spokojna 9
  20-074 Lublin

  tel. 81 528 66 06, fax, 81 528 66 01
  dozynki@powiat.lublin.pl

  Oferty można składać w godzinach pracy urzędu.

 2. ZAKRES OBSŁUGI

  1. Wyłoniony Wykonawca wybrany do zawarcia umowy zobowiązany jest do zapewnienia obsługi gastronomicznej imprezy pod nazwą „Dożynki - Radawiec 2016”, w terminie 28 sierpnia 2016 r. na terenie lotniska sportowego w Radawcu k/Lublina w godzinach 6:00 – 24:00 na zasadzie wyłączności.
  2. W ramach wyłączności stoisk handlowych Organizator wyznaczy stoiska zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego zapytania w dniu 27 sierpnia do godziny 18:00.
  3. W ramach wyłączności obsługi gastronomicznej oferent zobowiązuje się zorganizować co najmniej 20 stoisk gastronomicznych.
   1. Oferent zapewni, w ilości wystarczającej do obsługi uczestników imprezy w proponowanym terminie stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie m.in.:
 • potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyk, stek itp.),
 • potrawy z rożna (kurczak, golonka),
 • hot-dogi, hamburgery, zapiekanki,
 • zestawy obiadowe, sałatki, bigos,
 • napoje bezalkoholowe,
 • gofry,
 • lody,
 • popcorn, wata cukrowa, kukurydza.
 • W zakres wyłączności nie wchodzi:
 • sprzedaż piwa,
 • stoiska Lokalnej Grupy Działania – oferujące produkty lokalne,
 • stoiska piekarni,
 • stoiska wystawy rolniczej,
 • stoiska sponsorskie,
 • stosika firm,
 • stoiska Wesołego Miasteczka,
 • stoiska powiatu lubelskiego, w tym stoiska na których wydawane będą posiłki dla osób uprawnionych na zasadzie talonów,.
 • Na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt 2 wyłoniony w konkursie Wykonawca otrzyma od Organizatora wyłączność. Ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.
 • Wykonawca ma prawo do odsprzedawania stoisk będących przedmiotem wyłączności.

 • PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia – konkurs ofert.
 2. Kryteria oceny ofert – najwyższa cena, nie mniejsza niż 13.000 zł netto.
 3. Informacje administracyjne:

  Termin i miejsce składania ofert – włącznie do dnia 7.07.2016 r., do godz. 15:00 przy ulicy Spokojnej 9 w Lublinie w pokoju 100 A.

  Termin zamieszczenia ogłoszenia: 01.07.2016 na tablicy stronie internetowej www.powiat.lublin.pl

 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania bez podania przyczyny.

 • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta musi być złożona Organizatorowi w zaklejonym opakowaniu opisanym na zewnętrznej stronie w następujący sposób:

  Oferta – obsługa gastronomiczna DOŻYNKI - RADAWIEC 2016

 2. Ponadto na zewnętrznej stronie opakowania należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy, a także liczbę stron (należy określić, ile stron znajduje się w opakowaniu).
 3. Oferta tj. formularz oferty wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnętrz.
 4. Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, każda ponumerowana strona oferty musi być opatrzona imienną pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty.

 • OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

 1. Ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Nazwę firmy, adres, NIP oraz telefon kontaktowy.
 3. Oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 • PLANOWANY TRERMIN ZAWARCIA UMOWY

  Organizator przewiduje zawrzeć umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę do dnia 14.07.2016 r.

 • ZAŁĄCZNIKI

 1. Oferta Wykonawcy
 2. Oświadczenia Wykonawcy
 3. Plan stoisk 
 4. Wzór umowy
 5. Program imprezy
Powrót
Dożynki Radawiec 2016
 

DOŁĄCZ SIĘ DO WYDARZENIA 

 
 
  
Dożynki 2015
Poniżej moga Państwo zobaczyć
jak wygladała poprzednia edycja
Dożynek w Radawcu.
 
 
 
 
Obszerna relacja LUBELSKA.TV