Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Najładniejsza Posesja Powiatu Lubelskiego 2013

06-09-2013

Konkurs o tytuł „Najładniejszej Posesji Powiatu Lubelskiego”, organizowany jest od kilku lat. Celem Konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom oraz propagowanie działań proekologicznych. Konkurs, do którego zgłoszono 14 posesji, przebiegał w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

W TYM ROKU DO KONKURSU ZGŁOSILI SIĘ:
 • Agnieszka Krzysztoń m. Babin  gm Konopnica
 • Grażyna i Jerzy Sykut m. Wola Przybysławska gm Garbów
 • Małgorzata Sapińska m. Czółna 73, gm. Niedrzwica Duża
 • Andrzej Ręba m. Swoboda  gm Niemce
 • Ewa Besztak ul. Północna  Bełżyce
 • Teresa Filipek gm. Garbów II
 • Anna i Dariusz Mitruś m. Majdan Mętowski , gm Głusk
 • Jolanta Misztal m. Marysin, gm Jastków
 • Marian Policha gm. Konopnica
 • Paweł Masierak gm. Niedrzwica Kościelna
 • Marianna Zarczuk gm. Elizówka gm Niemce
 • Zofia  Poniewozik  Żabia Wola gm Strzyżewice
 • Teresa Stachyra gm. Halinówka gm Wojciechów
 • Artur Banaszkiewicz gm. Bystrzyca gm Wólka
 
WYNIKI KONKURSU PRZEDSTAWIŁ PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KONKURSOWEJ PAN – JAN CZUBAK
 
W „kategorii - „zagroda wiejska”
 
I - miejsce zajęła posesja Pana Andrzeja Ręby, położona w m. Swoboda , gm Niemce,
II -miejsce zajęła posesja Pani Agnieszki Krzysztoń, położona w m. Babin, gm Bełżyce.
III - miejsce zajęła posesja Państwa Grażyny i Jerzego Sykut, położona w m. Wola Przybysławska , gm Garbów,
 
w kategorii zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna:
 
I- miejsce zajęła posesja Pana Artura Banaszkiewicza z m. Bystrzyca, gmina Wólka.
II - miejsce zajęła posesja Pana Mariana Polichy z m. Konopnica.
III - miejsce zajęła posesja Pani Teresy Stachyry z m. Halinówka, gm Wojciechów.
 
Nagrody w konkursie ufundował Powiat Lubelski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nagrodzeni swoje bony realizować mogą w sklepie MIGROLA Iwona Winiarska w Kozubszczyźnie.
Powrót